pl
Strona główna > Poradniki > Polski Ład – co trzeba wiedzieć?

Polski Ład – co trzeba wiedzieć?

21 sty 2022

„Polski Ład” wprowadza wiele zmian w podatkach i nie tylko. Na wprowadzonych rozwiązaniach miały zyskać firmy oraz podatnicy. Jakie zmiany weszły w życie od 1 stycznia 2022 roku?

Polski Ład – co to jest?

Polski Ład z założenia jest planem odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Wprowadzenie go w życie miało zmniejszyć nierówności społeczne. Zmiany w przepisach dotyczą m.in.:

 • budownictwa mieszkaniowego,
 • zdrowia,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • rent i emerytur.

Jakie są najważniejsze zmiany wprowadzone przez Polski Ład?

 1. Wyższa kwota wolna od podatku

Od stycznia 2022 roku kwota wolna od podatku wzrosła z 8 do 30 tys. złotych. Wynagrodzenie osób zarabiających najniższą krajową nie będzie opodatkowane.

 1. Zmiana wysokości pierwszego progu podatkowego

Została podniesiona wysokość pierwszego progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. Stawka 32% będzie dotyczyć tylko dochodów osiągniętych powyżej 120 tys. brutto rocznie.

 1. Emerytury i renty do 2500 zł brutto bez podatku

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku oznacza, że od emerytur i rent w wysokości do 2500 zł brutto nie będzie pobierany podatek. Tym samym wysokość świadczeń będzie wyższa o kwotę podatku. Według ZUS 2/3 emerytów i rencistów zyska na reformie.

 1. Zmieniono zasady naliczania składki zdrowotnej 

Osoby zatrudnione na umowę o pracę lub zlecenie zostają obciążone 9% składką zdrowotną. Bez możliwości jej odliczenia.

Osoby rozliczające się podatkiem liniowym zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9% dochodów, lecz nie mniej niż 270 zł. Przedsiębiorcy na karcie podatkowej zapłacą składkę w wysokości 270 zł (kwota jest zależna od minimalnego wynagrodzenia). 

Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem zryczałtowanym o dochodach do 60 tys. złotych zapłacą składkę w wysokości 9% od 60% średniego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli przedsiębiorca osiągnie przychody między 60 tys. a 300 tys. złotych składka zdrowotna 9% będzie liczona od 100% przeciętnego wynagrodzenia. Dla przedsiębiorców o dochodach powyżej 300 tys. złotych składka 9% będzie liczona od 180% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

 1. Rozszerzenie ulgi dla klasy średniej o przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych
 2. Wprowadzenie zwolnienia z PIT dla rodzin mających co najmniej 4 dzieci

Zwolnienie z PIT dotyczy rodzin mających co najmniej 4 dzieci i zarabiających do 85 528 zł rocznie. Rodzice mający 4 i więcej dzieci będą korzystali dodatkowo z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. złotych. Tym samym zwolnienie z PIT będzie przy zarobkach 115 528 zł rocznie. Dzięki temu kwota wolna od podatku dla małżonków wychowujących co najmniej 4 dzieci wyniesie 231 056 zł.

 1. Najem prywatny będzie opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Najem prywatny od stycznia 2022 roku będzie opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Do końca 2022 roku osoby prywatne mogą amortyzować mieszkania i budynki nabyte do końca 2021 roku.

 1. Zwiększenie nakładów na NFZ do 7% PKB do 2027 roku.
 2. Zniesienie limitów przyjęć w poradniach specjalistycznych

Od 1 lipca 2021 roku zostały zniesione limity przyjęć do lekarzy specjalistów finansowanych przez NFZ. 

 1. Kredyt mieszkaniowy z gwarancją państwa

Państwo zagwarantuje osobie zaciągającej kredyt hipoteczny wkład własny do wysokości 20% do kwoty 100 tys. – jest to jednorazowa spłata części kredytu. W ramach umowy zawartej z BGK kredytobiorca otrzyma gwarantowaną częściową spłatę kredytu – tzw. spłata rodzinna. Jeśli w czasie obowiązywania okresu określonego w umowie przyjdzie na świat 2 dziecko, to dopłata wyniesie 20 tys. złotych. Gdy przyjdzie na świat 3 i kolejne dziecko to dopłata wyniesie 60 tys. złotych.

 1. Budowa domu na zgłoszenie

Budowa domu o powierzchni 70m2 będzie możliwa na zgłoszenie. W przepisach formalności zostały ograniczone do minimum. Dzięki temu każda osoba mająca działkę budowlaną będzie mogła wybudować mały dom bez obowiązku ustanowienia kierownika budowy.

 1. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje od 2022 na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 36 miesięcy w maksymalnej wysokości 12 tys. zł.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także