pl
Strona główna > Poradnik > Od czego zależy rata kredytu walutowego?

Od czego zależy rata kredytu walutowego?

22 kwi 2015

Posiadacze złotówkowych kredytów hipotecznych muszą brać pod uwagę zmiany stóp ustalanych przez NBP. W przypadku walutowych kredytów hipotecznych sytuacja jest bardziej skomplikowana. Miesięczny koszt obsługi takich zobowiązań zależy nie tylko od polityki zagranicznych banków centralnych (np. Szwajcarskiego Banku Narodowego lub Europejskiego Banku Centralnego). Duże znaczenie mają również wahania kursowe. Na przykładzie trzech kredytów walutowych można łatwo sprawdzić, jak wymienione czynniki zmieniają wysokość miesięcznej raty.

Stopa referencyjna, czyli podstawa do zmiany odsetek

W Polsce prawie 100% walutowych kredytów hipotecznych ma zmienne oprocentowanie. W przypadku takich „hipotek” aktualną stawkę oprocentowania ustala się, jako sumę stopy referencyjnej (bazowej) oraz stałej marży banku. Podobnie jak dla kredytów złotówkowych, podstawą do wyznaczenia stopy bazowej jest koszt pożyczek, które największe banki udzielają swoim konkurentom. Oprocentowanie „hipotek” rozliczanych w złotym zależy od notowań polskiej stawki rynku międzybankowego (WIBOR). Kredyty walutowe są oprocentowane zgodnie z aktualnym poziomem „zagranicznych” stóp międzybankowych.

Krajowe banki biorą pod uwagę zmiany następujących stawek:

 • LIBOR CHF – dla kredytów rozliczanych we franku szwajcarskim,
 • LIBOR EUR/EURIBOR – dla kredytów rozliczanych w euro,
 • LIBOR USD – dla kredytów rozliczanych w dolarze amerykańskim,
 • LIBOR GBP – dla kredytów rozliczanych w funcie brytyjskim.

Stopa referencyjna kredytu walutowego często jest średnią jednej z wymienionych stawek. Bank uśrednia na przykład notowania kwartalnego LIBOR-u CHF (LIBOR CHF 3M) z ostatnich trzech miesięcy. Warto dodać, że stawki LIBOR i EURIBOR są bezpośrednio uzależnione od stóp ustalanych przez zagraniczne banki centralne. Przykładowo, polityka Szwajcarskiego Banku Narodowego wpływa na poziom LIBOR-u CHF.    

ZWRÓĆ UWAGĘ: Stopa referencyjna kredytu mieszkaniowego zależy od waluty, w której jest rozliczane to zobowiązanie. Poziom stopy referencyjnej odzwierciedla koszt pozyskania pieniądza przez bank.

Ze względu na stały poziom marży, łączne oprocentowanie kredytu zawsze zmienia się o taką samą wartość, jak stopa referencyjna. Jeżeli stopa bazowa spadnie o 0,20 punktu procentowego (np. z 1,00% do 0,80%), to oprocentowanie zareaguje w ten sam sposób (np. spadkiem z 2,00% do 1,80%).

Konsekwencje zmian stopy referencyjnej można przeanalizować na podstawie danych z poniższej tabeli. Zostały w niej zaprezentowane raty trzech „frankowych” kredytów. Przyjęta stawka LIBOR CHF 3M wynosi: (-0,90%), 0,00%, 0,90%, 1,80% oraz 2,70%.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W przypadku „frankowych” kredytów, krajowe banki uwzględniają ujemny poziom stopy LIBOR CHF. To efekt decyzji Związku Banków Polskich z 29 stycznia 2015 r.

 Na podstawie wyników z poniższego zestawienia można sprawdzić, jak przeciętnie zmienia się rata kredytu po wzroście lub spadku stopy referencyjnej. W przypadku analizowanych „hipotek”, obniżenie przez bank stawki bazowej o 0,10 punktu procentowego, wywołuje średni spadek raty o:

 • 21,09 zł – kredyt ze stycznia 2006 r.
 • 26,19 zł – kredyt ze stycznia 2007 r.
 • 31,72 zł – kredyt ze stycznia 2008 r.

Podwyżka stopy referencyjnej o 0,10 punktu procentowego skutkuje analogicznym wzrostem raty czterech przykładowych kredytów.

 

Wpływ stopy referencyjnej na raty przykładowych kredytów w CHF

Parametry kredytu walutowego

Wysokość równej

raty kredytu dla

stopy LIBOR CHF

3M = (-0,90%) i kursu CHF/PLN = 3,90 zł

Wysokość równej raty kredytu dla stopy LIBOR CHF 3M = 0,00% i kursu CHF/PLN = 3,90 zł

Wysokość równej raty kredytu dla stopy LIBOR CHF 3M = 0,90% i kursu CHF/PLN = 3,90 zł

Wysokość równej raty kredytu dla stopy LIBOR CHF 3M = 1,80% i kursu CHF/PLN = 3,90 zł

Wysokość równej raty kredytu dla stopy LIBOR CHF 3M = 2,70% i kursu CHF/PLN = 3,90 zł

Kredyt ze stycznia 2006 r.

(270 000 zł/111 570 CHF, marża: 1,05%, okres spłaty: 25 lat, prowizja nie jest kredytowana)

1 478 zł

1 650 zł

1 834 zł

2 030 zł

2 237 zł

Kredyt ze stycznia 2007 r.

(310 000 zł/131 914 CHF, marża: 1,35%, okres spłaty: 30 lat, prowizja nie jest kredytowana)

1 528 zł

1 739 zł

1 967 zł

2 211 zł

2 471 zł

Kredyt ze stycznia 2008 r.

(330 000 zł/152 777 CHF, marża: 1,55%, okres spłaty: 35 lat, prowizja nie jest kredytowana)

1 587 zł

1 839 zł

2 114 zł

2 411 zł

2 728 zł

Źródło: opracowanie własne

Zakup waluty w e-kantorze oznacza ratę niższą nawet o 6%

Posiadacze kredytów walutowych nie mogą również uniknąć zmian związanych z sytuacją na rynku FOREX. To wynika z faktu, że praktycznie wszyscy walutowi kredytobiorcy uzyskują dochody w złotym. Osoby, które jeszcze nie aneksowały umowy kredytowej, muszą kupować od banku walutę potrzebną do spłaty rat. Inni posiadacze kredytów walutowych mogą taniej nabywać franki, euro lub dolary (np. za pośrednictwem Walutomatu). W tym kontekście warto zwrócić uwagę na poniższą tabelę. Przedstawiono w niej zależność między kursem sprzedaży franka i wysokością raty. Wyniki z dwóch ostatnich kolumn odnoszą się do sytuacji, która miała miejsce pod koniec lutego 2015 r. Wówczas klienci wielu banków za 1 franka musieli zapłacić 4,15 zł. W tym samym czasie klienci Walutomatu kupowali 1 CHF za 3,90 zł. Ta rozbieżność kosztów zakupu franka skutkowała ponad sześcioprocentową różnicą w wysokości raty. Niekiedy kredytobiorca korzystający z Walutomatu może zaoszczędzić jeszcze więcej (nawet do 6%).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Dzięki znacznie niższym kosztom zakupu waluty w Internecie, posiadacze kredytów mieszkaniowych płacą raty mniejsze nawet o 6%.

Po uwzględnieniu przykładowych założeń można sprawdzić, jaki wpływ na wysokość rat ma zmiana kursu franka o jeden grosz. Po takim wzroście notowań szwajcarskiej waluty, średnia podwyżka raty wynosi:

 • 4,03 zł – kredyt ze stycznia 2006 r.
 • 4,16 zł – kredyt ze stycznia 2007 r.
 • 4,32 zł – kredyt ze stycznia 2008 r.

 Identyczne zmiany, ale o przeciwnym kierunku są widoczne, gdy koszt zakupu franka zmniejsza się o 1 grosz.        

 

Wpływ kursu walutowego na raty przykładowych kredytów w CHF

Parametry kredytu walutowego

Wysokość równej raty kredytu dla stopy

LIBOR CHF 3M =

(-0,90%) i kursu CHF/PLN = 3,30 zł

Wysokość równej raty kredytu dla stopy

LIBOR CHF 3M =

(-0,90%) i kursu CHF/PLN = 3,50 zł

Wysokość równej raty kredytu dla stopy

LIBOR CHF 3M =

(-0,90%) i kursu CHF/PLN = 3,70 zł

Wysokość równej raty kredytu dla stopy

LIBOR CHF 3M =

(-0,90%) i kursu CHF/PLN = 3,90 zł

Wysokość równej raty kredytu dla stopy

LIBOR CHF 3M =

(-0,90%) i kursu CHF/PLN = 4,15 zł

Kredyt ze stycznia 2006 r.

(270 000 zł/111 570 CHF, marża: 1,05%, okres spłaty: 25 lat, prowizja nie jest kredytowana)

1 251 zł

1 326 zł

1 402 zł

1 478 zł

1 573 zł

Kredyt ze stycznia 2007 r.

(310 000 zł/131 914 CHF, marża: 1,35%, okres spłaty: 30 lat, prowizja nie jest kredytowana)

1 293 zł

1 371 zł

1 450 zł

1 528 zł

1 626 zł

Kredyt ze stycznia 2008 r.

(330 000 zł/152 777 CHF, marża: 1,55%, okres spłaty: 35 lat, prowizja nie jest kredytowana)

1 342 zł

1 424 zł

1 505 zł

1 587 zł

1 688 zł

Źródło: opracowanie własne

Znaczenie mają też parametry wybrane na początku spłaty

Aktualną wysokość raty kredytu walutowego determinują również parametry określone na początku okresu kredytowania. Bank przy ustalaniu miesięcznej płatności bierze pod uwagę między innymi:

 • kwotę kredytu,
 • długość okresu spłaty,
 • rodzaj rat (równe lub malejące),
 • ewentualne ubezpieczenia, których składki są doliczane do raty.

Zmiana wymienionych parametrów wymaga wcześniejszych negocjacji z bankiem i sporządzenia aneksu do podpisanej umowy kredytowej.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na wysokość raty wpływają również parametry, które zostały ustalone w umowie kredytowej (np. długość okresu spłaty).

Zobacz także artykuł: Jak można obniżyć ratę kredytu walutowego?


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także