pl
Strona główna > Poradnik > Jakie nowe podatki zostały wprowadzone w 2021 roku – część I

Jakie nowe podatki zostały wprowadzone w 2021 roku – część I

28 kwi 2021

Opłata mocowa, podatek od deszczu – to tylko niektóre z wprowadzonych od stycznia nowych opłat, które mają bezpośrednio lub pośrednio zasilić budżet naszego państwa. Jakie nowe podatki zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2021 roku? Zapraszamy do lektury pierwszej części listy nowych podatków.

1. Podwyżka podatku od nieruchomości 

Ministerstwo Finansów w lipcu 2020 roku ogłosiło, że od stycznia 2021 roku nastąpi podwyżka podatku od nieruchomości. Wzrost opłaty za podatek od nieruchomości został uzasadniony wzrostem cen w pierwszej połowie 2020 roku – ceny wzrosły o 3,9%. O tyle może maksymalnie wzrosnąć stawka podatku od nieruchomości.

Minister Finansów co roku ustala maksymalną wysokość stawki podatku od nieruchomości. Ostateczna wysokość podatku jest ustalana przez radę miasta lub gminy, której członkowie decydują o stawkach podatku od nieruchomości na danym terenie. 

Od stycznia 2021 roku maksymalne roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

 • budynki mieszkalne 0,85 zł/m 2;
 • za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 24,85 zł/m 2;
 • budynki działalność związana z obrotem materiałem siewnym 11,62 zł/m 2;
 • budynki, w których prowadzona jest działalność związana ze świadczeniami zdrowotnymi 5,06 zł/m 2;
 • pozostałe budynki 8,37 zł/m 2;
 • budowle 2% ich wartości;
 • grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,99 zł/m 2;
 • grunty znajdujące się pod wodami stojącymi lub płynącymi  4,99/ha;
 • pozostałe grunty 0,52 zł/m 2;
 • grunty objęte planem rewalidacji, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową, usługową lub o mieszanym przeznaczeniu 3,28 zł/m 2.

2. Podatek od deszczu

Podatek od deszczu, zwany również podatkiem betonowym lub podatkiem od deszczówki. Od stycznia 2021 roku podatek ten dotyczy nieruchomości przekraczających 600 m 2 (6 ar), jeśli powierzchnia zabetonowana wynosi powyżej 50% powierzchni nieruchomości. Wysokość podatku jest zależna od dwóch czynników: od powierzchni działki oraz czy właściciel zbiera i magazynuje deszczówkę. 

Obowiązują trzy stawki rocznego podatku od deszczu: 

 • 1,5 zł/m 2, jeśli na działce nie znajdują się żadne urządzenia do zbierania wody;
 • 0,9 zł/m 2, jeśli na działce znajdują się urządzenia retencyjne o pojemności do 10% rocznego odpływu opadów z powierzchni w sposób trwały związanej z gruntem;
 • 0,45 zł/m 2, jeśli na działce znajdują się urządzenia retencyjne, których pojemność wynosi od 10 do 30% wysokości rocznego odpływu opadów z powierzchni trwale związanej z gruntem. 

3. Podwyżki opłat za energię elektryczną  – opłata mocowa

Urząd regulacji energetyki zatwierdził podwyżkę cen prądu. Od stycznia 2021 koszt jednej kWh wzrośnie od 3,5 do 3,6%. Od stycznia 2021 roku została wprowadzona dodatkowo tzw. opłata mocowa. Celem tej opłaty jest utrzymanie rezerw energii z kopalni węglowych i zapewnienie stałych dostaw prądu. Wysokość opłaty mocowej dla gospodarstw domowych jest zależna od ilości zużywanego prądu:

 • zużycie roczne poniżej 0,5 MWh opłata wynosi 1,87 zł/miesiąc;
 • zużycie roczne od 0,5 do 1,2 MWh opłata wynosi 4,48 zł/miesiąc;
 • zużycie roczne od 1,2 do 2,8 MWh opłata wynosi 7,47 zł/miesiąc;
 • zużycie roczne ponad 2,8 MWh opłata wynosi 10,46 zł/miesiąc.

Wprowadzenie opłaty przełoży się na zwiększenie się rachunków za energię elektryczną. Według szacunków gospodarstwa domowe zapłacą około 150 zł więcej rocznie za prąd. 

Wprowadzenie opłaty OZE

Na rachunkach za prąd ponownie pojawiła się opłata OZE, która przez kilka poprzednich lat wynosiła 0 zł. Od stycznia tego roku opłata wynosi 2,2 zł/MWh, czyli dla przeciętnego gospodarstwa domowego będzie to koszt około 8 zł rocznie. 

Opłata OZE ma wspierać wytwarzanie zielonej energii elektrycznej i zapewniać wysoki jej udział w dostawach energii elektrycznej. Osoby wytwarzające zieloną energię biorą udział w aukcjach organizowanych przez prezesa URE. Dzięki wygranej aukcji wytwórca może sprzedać zieloną energię po cenie ustalonej na aukcji. Gdy cena sprzedaży będzie poniżej ceny ustalonej na aukcji, to wytwórca energii otrzyma różnicę od Zarządcy Rozliczeń, do którego wpływają opłaty OZE. 

4. Całkowita likwidacja ulgi abolicyjnej – podatek od dochodów za granicą

Od tego roku obowiązuje ustawa ograniczająca stosowanie ulgi abolicyjnej. Osoba pracująca za granicą będąca zarazem polskim rezydentem zobowiązana jest do podwójnego opodatkowania – w kraju, w którym pracuje i w Polsce. Ulgą mogą zostać objęte tylko te osoby, których dochód za granicą nie przekracza kwoty 1360 zł, co oznacza brak ulgi abolicyjnej. 

Zgodnie z nowelizacją ulga nie dotyczy osób, które wykonują pracę poza terytorium lądowym państw np.: marynarze.

5. Podatek od wymiany oleju

Od stycznia 2021 roku każda wymiana oleju będzie opodatkowana, czyli obłożona dodatkową opłatą depozytową, która zapłaci kierowca. Maksymalna wysokość opłaty depozytowej to 10 zł/l. Wprowadzenie opłaty ma skutecznie ograniczyć używanie zużytego oleju silnikowego jako opału.

6.  Podatek od środków transportu

Podatek od środków transportu zobowiązany jest zapłacić każdy właściciel samochodów ciężarowych, autobusów i busów, przyczep i ciągników siodłowych. Obowiązek zapłaty tego podatku nałożony jest na osoby fizyczne i prawne. 

Maksymalne roczne stawki podatku od środków transportu w 2021 roku wynoszą: 

 • Samochody ciężarowe: 
  • od 3,5 t do 5,5 t – 880,77 zł,
  • od 5,5 t do 9 t – 1469,31 zł,
  • od 9 t  do 12 t – 1763,16 zł,
  • powyżej 12 t – 3364,56 zł;
 • Ciągniki balastowe lub siodłowe, których łączna masa z przyczepą wynosi:
  • od 3,5 t do 12 t – 2056,99 zł,
  • od 12 t do 36 t – 2600,58 zł,
  • powyżej 36 t – 3364,56 zł;
 • Naczepy i przyczepy z pojazdem silnikowym, lecz wyłączając pojazdy związane z działalnością rolniczą:
  • od 7 t do 12 t – 1736,16 zł,
  • od 12 t do 36 t – 2056,99 zł,
  • powyżej 36 t – 2600,58 zł;
 • Autobusy i busy wg liczby miejsc:
  • do 22 miejsc – 2081,96 zł, 
  • powyżej 22 miejsc – 2632,17 zł. 

Ostateczną wysokość rocznego podatku od środków transportu ustala rada gminy biorąc pod uwagę m.in. rok produkcji pojazdu.  

W przyszłym tygodniu dostępna będzie druga częśc publikacji. 


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także