pl
Strona główna > Poradniki > Jakie nowe podatki zostały wprowadzone w 2021 roku – część II

Jakie nowe podatki zostały wprowadzone w 2021 roku – część II

05 maj 2021

Opłata mocowa, podatek od deszczu to tylko niektóre podatki wprowadzone od stycznia. Pojawiło się ich bowiem kilkanaście. Zapraszamy do lektury drugiej części listy pozostałych  „nowych” danin, która znajduje się poniżej.

Przeczytaj część I:

7. Podatek cukrowy

Podatek cukrowy został nałożony na napoje, które mają w składzie cukier lub sztuczne środki słodzące oraz substancje aktywne (np. kofeinę). Podatek cukrowy dotyczy również alkoholu. Osoby sprzedające produkty, w których składzie są powyższe substancje słodzące, zapłacą podatek cukrowy w chwili wprowadzania takich towarów do sprzedaży. Zgodnie z ustawą podatek zostanie naliczony do napojów zawierających w swoim składzie:

  • substancję aktywną kofeinę lub taurynę;
  • cukier lub inną substancję słodzącą.

Podatek cukrowy składa się z dwóch części:

  • stałej – opłata stała wynosi 50 gr za każdy litr napoju z dodatkiem cukru oraz 10 g za każdy litr napoju z dodatkiem kofeiny lub tauryny; 
  • zmiennej – opłata zmienna wynosi 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 g/100 ml – w przeliczeniu na jeden litr napoju. 

Podatek cukrowy odprowadza podmiot, który sprzedaje towar do punktu detalicznego.

Zwolnione z podatku cukrowego są m.in. wyroby medyczne, żywność przeznaczenia medycznego, suplementy diety, napoje objęte akcyzą, soki zawierające minimum 20% soku owocowego lub owocowo- warzywnego. 

8. Opłata od „małpek”

Nowy podatek został nałożony na alkohol w małych opakowaniach o pojemności nieprzekraczającej 300 ml, czyli tzw. małpkach. Wysokość opłaty to 25 zł za litr 100% alkoholu. Podatek obliczany jest proporcjonalnie do wielkości opakowania oraz zwartości alkoholu. 

10. Podatek przekształceniowy z OFE

Podatek przekształceniowy wiąże się z przeniesieniem środków z OFE na IKE (Indywidualne Konto Emerytalne), wysokość tego podatku to 15% netto od wysokości posiadanych środków. Podatek nie będzie pobierany, jeśli środki z OFE zostaną przeniesione do ZUS. Warto wiedzieć, że środki w IKE w przypadku śmierci są dziedziczone.

11. Podatek od plastiku

Choć cel opłaty jest szczytny, to budzi mnóstwo kontrowersji. W Polsce już od ponad roku istnieje opłata recyklingowa – 0,2 zł za plastikową reklamówkę. Od stycznia tego roku Unia Europejska wprowadza podatek od plastiku, który nie został poddany recyklingowi. Podatek będzie wynosił 0,8 euro za kg niepoddanego recyklingowi plastiku. W Polsce poddaje się recyklingowi tylko 40- 50% opakowań plastikowych. Podatek od plastiku na pewno spowoduje wzrost cen produktów w tych opakowaniach – o ile dokładnie, nie wiadomo. 

12. VAT dla towarów spoza UE

Od 1 lipca 2021 roku na wszystkie towary sprowadzane spoza UE zostanie nałożony 23%  VAT. Podatek ten obejmuje zamówienia m.in. ze sklepów internetowych Aliexpress, Amazon, eBay niezależnie od ich wartości. Do tej pory z podatku zwolnione były zamówienia o wartości do 22 euro. 

13. Zmiana w podatku dochodowym

Początkiem tego roku weszła zmiana w podatku dochodowym, czyli rozszerzenie ulgi dla młodych. Osoby poniżej 26 r. życia nie zapłacą podatku za odbywanie praktyk szkolnych i praktyk absolwenckich. 

Kolejną zmianą jest ulga prorodzinna dla osób samotnie wychowujących dziecko. Od tego roku więcej samotnych rodziców może skorzystać z preferencyjnych form rozliczania się z pełnoletnim dzieckiem.

14. Podatek od psa

Choć podatek od posiadania psa istnieje w Polsce od prawie 30 lat, to niewiele osób o nim wie. Maksymalna wysokość tego podatku jest ustalana przez Ministerstwo Finansów – w tym roku wynosi 130,30 zł. Ostateczna wysokość podatku jest ustalana indywidualnie przez gminy. Pełną kwotę podatku należy zapłacić, jeśli pies urodził się w pierwszej połowie roku. 

15. Podatek handlowy

Podatek handlowy, zwany również podatkiem od supermarketów jest to comiesięczna opłata, której podstawą jest nadwyżka przychodów ponad 17 mln zł. Przychód powyżej tej kwoty zostanie opodatkowany 0,8%, jeśli obroty będą niższe niż 187 mln/miesiąc. Jeśli przychody przekroczą tę kwotę, to podatek wyniesie 1,4% od nadwyżki 187 mln/miesiąc.  

16. Nowy podatek CIT

Od stycznia 2021 spółki komandytowe i jawne zostaną objęte podatkiem CIT. Oznacza to, że spółki komandytowe zostaną opodatkowane podwójnie – informacje o tym można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Od stycznia tego roku spółki komandytowe opodatkowane są: 

  • podatkiem od dochodów spółki komandytowej 19% CIT lub 9% CIT (w przypadku spółek komandytowych o przychodach do 2 mln rocznie);
  • od dochodów wspólników – jeśli są osobami fizycznymi to 19% PIT lub 17% i 32% według skali.

W przepisach przewidziane jest również zwolnienie z podatku dla komandytariuszy, jeśli są oni osobami fizycznymi, to mogą uzyskać zwolnienie z 50% przychodów ze spółki komandytowej, lecz nie więcej niż 60 tysięcy. Z tego zwolnienia nie korzystają tylko komandytariusze będący jednocześnie komplementariuszami mającymi bezpośrednio lub pośrednio przynajmniej 5% udziałów w spółce prawnej, która jest komplementariuszem w spółce komandytowej. 

Przepisy obowiązują od 1 stycznia 2021 roku, lecz wspólnicy mogą zastosować regulacje od 1 maja 2021 roku. 

17. Podatek cyfrowy 

Podatek cyfrowy zwany za granicą digital tax to podatek, który będą musieli zapłacić cyfrowi giganci np.: Facebook, Google, Amazon. Digital Tax zakłada opodatkowanie globalnych firm, których dochody przekraczają 750 mln rocznie. 

18. Podatek od reklamy

Ministerstwo finansów w ostatnim czasie przedstawiło projekt o dodatkowych przychodach do Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli opodatkowanie reklamy. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2021 roku. Nowy podatek ma dotyczyć reklamy konwencjonalnej (nadawanej w radiu lub telewizji) i reklamy internetowej.

Podstawowa składka podatku od reklamy ma wynosić:

  • 2% przychodów z reklamy, jeśli zysk nie przekracza 30 mln i 6%, jeśli przychody przewyższają tę kwotę;
  • 4% przychodów, jeśli reklamowana dotyczy towarów kwalifikowanych i zysk z niej nie przekracza 30 mln, jeśli zysk jest powyżej, to podatek wynosi 12%;
  • dla mediów innych niż prasa stawka wynosi 7,5% od przychodów nieprzekraczających 50 mln oraz 10% dla przychodów powyżej tej kwoty;
  • dla mediów innych niż prasa, gdy przedmiotem reklamy są towary kwalifikowane, to  stawka wynosi 10% od przychodów nieprzekraczających 50 mln oraz 15% dla przychodów powyżej tej kwoty.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także