pl
Strona główna > Poradniki > Niderlandy czy Holandia? Jak nazywać kraj tulipanów i wiatraków?

Niderlandy czy Holandia? Jak nazywać kraj tulipanów i wiatraków?

28 wrz 2020

Choć tak naprawdę nazwa państwa nie uległa zmianie, na początku 2020 roku można było zobaczyć wiele nagłówków dotyczących zmiany nazwy Holandii. Niektóre były neutralne, ale zdarzyły się też te brzmiące tak dramatycznie, jakby Holandia co najmniej zniknęła z powierzchni ziemi. Co wydarzyło się naprawdę i co spowodowało „zmianę” nazwy?

Królestwo Niderlandów, Niderlandy i Holandia 

Na początek warto ustalić, jak kraj ten naprawdę się nazywa. Oficjalną nazwą jest Królestwo Niderlandów, co przypomina nie tylko o tym, że obejmuje ono również zamorskie terytoria, ale i o tym, że na czele tego państwa stoi monarcha. Obecny król Holandii, Wilhelm-Aleksander, przejął władzę w 2013 roku. Jego poprzedniczką była jego matka Beatrycze, która po abdykacji określana jest nie królową Holandii, a księżną. Jej profil miał jeszcze okazję pojawić się na monetach dawnej waluty Holandii, czyli guldenie holenderskim – od 2002 roku oficjalną walutą w Holandii jest euro. Wracając jednak do samej nazwy państwa – obok siebie funkcjonują dwie „skrócone” nazwy: Niderlandy i Holandia (angielskie The Netherlands i Holland), przy czym tę drugą często określa się mianem nieformalnej. Dotychczas nie stanowiło to większego problemu, bo były to słowa używane zamiennie, tak przez Holendrów, jak i turystów, biura podróży, polityków czy media. Na przełomie 2019 i 2020 roku władze tego państwa postanowiły jednak, że ujednolicą komunikację i wyznaczyły nazwę, która od teraz będzie wykorzystywana w oficjalnych sytuacjach na arenie międzynarodowej, również we wszelkich konkursach, np. sportowych czy muzycznych. 

Holandia czy Niderlandy?

Od tego roku jedyną nazwą używaną w oficjalnej komunikacji będą Niderlandy, co wydaje się decyzją naturalną, biorąc pod uwagę, że w państwowych dokumentach wykorzystywana jest ta nazwa lub pełna wersja, czyli Królestwo Niderlandów. Czy oznacza to, że nazwanie tego państwa Holandią jest w jakikolwiek sposób zakazane czy niemile widziane? Nie(koniecznie). Niderlandy swoją decyzję odnoszą do działań państwowych, a nie do zaleceń dla innych krajów. W Polsce więc spokojnie możemy używać nazwy „Holandia”, choć na materiałach promujących turystykę czy imigrację zarobkową do tego kraju zobaczymy raczej „The Netherlands”. Być może z czasem wszyscy przyzwyczają się do nowej/starej nazwy, ale zmiana na pewno nie dokona się tak szybko. 

Skąd się wzięły te nazwy?

Wielu zadaje sobie pytanie, skąd wzięły się dwie zupełnie różne skrótowe nazwy tego państwa. Holandia i Niderlandy to słowa nawiązujące do nazw europejskich krain historycznych. Tym pierwszym mianem określa się tereny, na których położone są m.in. Amsterdam, Haga i Rotterdam, czyli najbardziej znane miasta Holandii. Nazwa ta niejako przylgnęła do kraju jako całości, często była też wykorzystywana w promocji Niderlandów jako turystycznej destynacji. Niderlandy jako pojęcie historyczno-geograficzne jest natomiast szersze, bo obejmuje nawet tereny leżące dziś w granicach innych krajów Beneluksu. Całe zamieszanie z nazwą władze Królestwa Niderlandów tłumaczą tym, że chcą skierować uwagę turystów na inne części kraju, zamiast promować jedynie Holandię. 

Nowa strategia turystyczna powodem całego zamieszania

Zachęcanie przyjezdnych do odwiedzania mniej znanych zakątków kraju i mniej rozpoznawalnych miast Holandii jest podyktowane przede wszystkim dążeniem do bardziej zrównoważonej turystyki. Boom na najbardziej znane miejsca tego regionu, takie jak stolica Holandii, zaczyna mieć negatywne konsekwencje, więc władze chcą niejako rozdysponować turystów na cały kraj. Warto tu zwrócić uwagę na to, że państwo to jest niewielkie, a liczba turystów odwiedzających Niderlandy co roku jest tak duża, że przekracza liczbę mieszkańców. 

Mniej oficjalnie mówi się, że powodem rebrandingu była również chęć pozbycia się kontrowersyjnej łatki, która przylgnęła do Holandii. Pierwsze skojarzenia turystów z tym państwem to zazwyczaj liberalne podejście do handlu i spożywania narkotyków oraz dzielnica Czerwonych Latarnii. Dopiero później przychodzą na myśl piękne krajobrazy, tulipany, wiatraki, rowery i inne cechy wyróżniające Niderlandy. 


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także