pl
Strona główna > Poradniki > Kursy NBP i FOREX – dlaczego się różnią?

Kursy NBP i FOREX – dlaczego się różnią?

06 mar 2015

Wszystkie krajowe kantory ustalają swoje kursy na podstawie notowań z międzynarodowego rynku walutowego (ang. FOREX – foreign exchange market). W niektórych komunikatach i opracowaniach wykorzystywane są notowania kupna i sprzedaży z komunikatów Narodowego Banku Polskiego. Ich wartość różni się od kursów FOREX i kursów kantorowych. Ta rozbieżność ma związek z procedurami, które stosuje NBP. Prześledziliśmy je, aby wytłumaczyć naszym klientom, dlaczego kurs FOREX jest lepszym narzędziem do analizy rynku walutowego.

Notowania NBP z opóźnieniem reagują na zmiany

Narodowy Bank Polski oblicza i publikuje swoje wyceny walut zgodnie ze ściśle ustalonymi zasadami. Informacje na temat metodologii stosowanej przez NBP znajdują się w urzędowym biuletynie tej instytucji (nr 14/2002). Po przeczytaniu wspomnianego dokumentu można stwierdzić, że zasady wyznaczania oficjalnych kursów kupna i sprzedaży są dość skomplikowane. Te notowania mają bowiem charakter statystyczny, a nie rynkowy. Przed ich publikacją każdorazowo muszą być wykonane następujące czynności:

 1) NBP pomiędzy godziną 15:25 i 15:30 pyta dziesięć wytypowanych banków o kursy kupna i sprzedaży dla euro oraz dolara amerykańskiego.

 2) Dwie skrajne wyceny, które podały banki, są odrzucane z każdego zestawu danych. Następnie Narodowy Bank Polski oblicza średnią arytmetyczną po uwzględnieniu trzydziestu dwóch pozostałych notowań (szesnastu dla EUR i szesnastu dla USD).

 3) Uśrednione kursy kupna euro i dolara zostają pomniejszone o 1%. W przypadku kursów sprzedaży NBP wprowadza odwrotną korektę.

 4) Notowania jedenastu mniej popularnych walut (np. franka szwajcarskiego i dolara kanadyjskiego) są wyznaczane na podstawie danych z agencji informacyjnych (Reuters, Telerate i Bloomberg). Podobnie jak w przypadku euro i dolara amerykańskiego Narodowy Bank Polski koryguje uśrednione wyceny (kursy kupna są pomniejszane o 1%, a do kursów sprzedaży dodaje się 1%).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Narodowy Bank Polski wyznacza średnie kursy kupna i sprzedaży walut na podstawie informacji z dziesięciu banków i trzech agencji informacyjnych (Reuters, Telerate i Bloomberg).

Po ustaleniu wszystkich notowań gotowe zestawienie średnich kursów kupna i sprzedaży może zostać upublicznione. Narodowy Bank Polski publikuje je dopiero następnego dnia (w tzw. „tabeli C”). To opóźnienie zmniejsza przydatność oficjalnych notowań jako narzędzia służącego do analizowania zmian rynkowych. Kursy kupna i sprzedaży walut, które oblicza Narodowy Bank Polski, można wykorzystywać tylko do długookresowych analiz. W takim przypadku kilkunastogodzinne przesunięcie czasowe nie ma dużego znaczenia.  

ZWRÓĆ UWAGĘ: Oficjalne kursy kupna i sprzedaży, które podaje NBP, opierają się na informacjach uzyskanych poprzedniego dnia.

Osoby wykorzystujące oficjalne kursy powinny również pamiętać o tym, że informacje, na których bazuje NBP, nie pochodzą bezpośrednio z rynku walutowego. Dodatkowo Narodowy Bank Polski musi skorygować wstępne wyniki o 1% (patrz punkt 3 i 4).  

Kurs FOREX to miara rynkowa a nie statystyczna

Notowania, które pochodzą bezpośrednio z rynku FOREX, są znacznie lepszą podstawą do analizy niż kursy podawane przez NBP. Kantory internetowe mają dostęp do wiarygodnych i aktualnych danych dzięki wykorzystaniu płatnego oprogramowania (np. Thomson Reuters Eikon). Pozwala ono na śledzenie zmian rynkowych bez opóźnień i szybką aktualizację kursów wymiany.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Kantory internetowe aktualizują swoje kursy na podstawie danych, które pochodzą bezpośrednio z rynku FOREX.

W ramach podsumowania warto zwrócić uwagę na ciekawą obserwację, która dotyczy notowań forexowych oraz kursów kupna i sprzedaży podawanych przez NBP. Po sprawdzeniu danych z dłuższego okresu okazuje się, że wyceny Narodowego Banku Polskiego dość wiernie podążają za zmianami z rynku FOREX. Obliczeniowe procedury Narodowego Banku Polskiego sprawiają, że opóźnienie poszczególnych wahań wynosi jeden dzień.    

ZWRÓĆ UWAGĘ: Średnie kursy kupna i sprzedaży, które podaje NBP, zwykle podążają za danymi z rynku FOREX. W przypadku kursów Narodowego Banku Polskiego analogiczne zmiany są widoczne następnego dnia.    

Zobacz także: Dlaczego kursy walut w Internecie są bardziej atrakcyjne?


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także