pl
Strona główna > Poradniki > Jak spłacać w banku ratę kredytu walutowego?

Jak spłacać w banku ratę kredytu walutowego?

09 kwi 2015

Coraz większa grupa Polaków decyduje się na spłatę swojego kredytu walutowego bezpośrednio we franku lub euro. Takie rozwiązanie zapewnia spore oszczędności (nawet 1000 zł – 2000 zł rocznie). Co miesiąc, walutę do spłaty rat kredytowych kupuje kilka tysięcy użytkowników Walutomatu. Z myślą o nich przygotowaliśmy ten poradnik. Może być on szczególnie użyteczny dla osób, które dopiero niedawno zdecydowały się na bezpośrednią spłatę kredytu w euro lub franku.

Przed podpisaniem aneksu warto zapytać o kilka kwestii

Każdy kredytobiorca, który jeszcze nie spłacał rat w walucie obcej, najpierw musi podpisać odpowiedni aneks do umowy. Po wejściu w życie ustawy antyspreadowej (2011 r.) taka czynność nie jest już związana z żadną opłatą. Wspomniana ustawa zobowiązała też bank do bezpłatnego prowadzenia rachunku walutowego, który będzie służył do spłaty kredytu.  

ZWRÓĆ UWAGĘ: Od 2011 r. aneks wprowadzający spłatę kredytu w walucie obcej powinien być darmowy. Bank musi też bezpłatnie prowadzić rachunek w walucie służący do wpłaty rat.

Większość kredytobiorców podpisuje aneks do umowy kredytowej w oddziale banku. Warto wykorzystać tę okazję do zadania kilku istotnych pytań. Posiadacz kredytu walutowego powinien dowiedzieć się, czy:

  1. konto służące do spłaty rat w walucie obcej będzie miało inny numer niż dotychczasowy rachunek techniczny (zdecydowana większość banków otwiera dodatkowe konto walutowe, a tylko nieliczne zmieniają walutę rozliczeniową aktualnego rachunku – np. ze złotych na franki),
  2. przelew w walucie zostanie obciążony opłatą (kilka banków w przeszłości pobierało opłaty za przychodzący przelew walutowy, więc warto się upewnić, że taki koszt nie będzie naliczany),
  3. po podpisaniu aneksu klient nadal może spłacać kredyt bezpośrednio w krajowej walucie (w niektórych bankach poprzednie konto do obsługi kredytu nie jest zamykane),
  1. będzie można zamknąć konto osobiste służące do spłaty rat (takie rozwiązanie jest niemożliwe, jeśli klient w zamian za niższą marżę lub prowizję kredytu, zobowiązał się do przelewania pewnej kwoty na swój rachunek osobisty w złotym),
  1. istnieje możliwość kontrolowania i zmiany salda na koncie walutowym poprzez bankowość internetową (rachunki techniczne bez dostępu online są mniej wygodne),
  2. w sytuacji awaryjnej możliwe jest wpłacenie waluty obcej poprzez kasę banku (nie wszystkie oddziały prowadzą odpowiednią obsługę kasową),
  3. konto walutowe będzie zupełnie bezpłatne (zapisy ustawy antyspreadowej gwarantują tylko brak opłat za otwarcie i comiesięczne prowadzenie takiego rachunku).    

 W trakcie podpisywania aneksu do umowy kredytowej, klient banku powinien również zapytać, kiedy będzie możliwa spłata rat w walucie obcej. W zależności od procedur stosowanych przez bank, zmiana sposobu spłaty może potrwać nawet kilka dni. Warto o tym pamiętać, jeżeli termin płatności kolejnej raty jest już bardzo bliski.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Spłata rat bezpośrednio w walucie obcej nie zawsze jest możliwa od razu po podpisaniu aneksu do umowy. Niektóre banki przez kilka dni wprowadzają wymagane zmiany.  

Uwaga: szczegóły dotyczące przelewu mogą być bardzo istotne

Przed spłatą pierwszej raty w walucie, posiadacz kredytu powinien również zasięgnąć informacji o szczegółach związanych z przelewem walutowym. Przed jej zatwierdzeniem trzeba jednak sprawdzić, czy bank zwraca uwagę na tytuł przelewu walutowego. Szczególne wymagania w tej kwestii mają na przykład Deutsche Bank, Bank BPH i Santander Consumer Bank. Klienci wymienionych banków muszą wpisać w tytule przelewu m.in. numer swojej umowy kredytowej. Poprawność takich informacji jest szczególnie ważna, jeżeli wpłaty walutowe zostają przeksięgowane z rachunku, na który wpłaca pieniądze więcej niż jeden klient.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przed wykonaniem pierwszego przelewu z Walutomatu trzeba sprawdzić, czy bank wymaga wpisania określonych informacji w tytule (np. numeru umowy).

Zobacz także: Spłata rat kredytu w walucie – co trzeba wiedzieć?


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także