pl
Strona główna > Poradniki > Ile zaoszczędzisz dzięki wymianie online?

Ile zaoszczędzisz dzięki wymianie online?

24 lut 2015

Bardziej atrakcyjne kursy to jeden z powodów, które sprawiają, że serwis Walutomat już od 2009 roku cieszy się ogromną popularnością. Nasi klienci rezygnują z usług banków oraz stacjonarnych kantorów na rzecz społecznościowej wymiany walut. Taka decyzja w praktyce oznacza spore oszczędności. Postanowiliśmy to udowodnić przy pomocy konkretnych obliczeń.

Walutę od internautów można kupić o 8% taniej

 W ramach naszej analizy prócz ofert dla użytkowników Walutomatu wzięliśmy pod uwagę przeciętną wycenę walut w kantorach stacjonarnych oraz kursy jednego z wiodących banków (Getin Bank). Warunki wymiany franka szwajcarskiego (CHF), dolara amerykańskiego (USD) i euro (EUR) porównaliśmy biorąc pod uwagę następujące sytuacje:

  1. Osoba posiadająca walutowy kredyt hipoteczny kupuje 2000 CHF. Ta suma posłuży do spłacenia 4 miesięcznych rat.
  2. Turystka przed wizytą u rodziny mieszkającej w Stanach Zjednoczonych kupuje 3000 USD. Wymieniona kwota posłuży jej do sfinansowania krótkiego pobytu w USA.
  3. Właściciel firmy produkcyjnej sprzedaje 10 000 EUR. Wspomnianą sumę otrzymał jako zapłatę za towar wyeksportowany do Niemiec.

Po wykonaniu dokładnych obliczeń okazuje się, że 3 przykładowe osoby dzięki skorzystaniu z usług serwisu Walutomat mogłyby zaoszczędzić aż 8,02% (EUR), 4,47% (USD) lub 5,24% (CHF). Taka różnica procentowa dzieli kursy możliwe do uzyskania za pośrednictwem Walutomatu od notowań, które stosuje Getin Bank (patrz poniższa tabela). Jak widać osoby wybierające społecznościową wymianę walut mogą znacznie taniej kupić walutę i sprzedać ją po wyższym kursie.   

ZWRÓĆ UWAGĘ: Użytkownicy serwisu Walutomat w ramach wzajemnej wymiany oferują sobie kursy, które są nawet o 8% niższe od stawek stosowanych przez krajowe banki.

Na uwagę zasługuje fakt, że warunki wymiany oferowane użytkownikom Walutomatu są lepsze również w porównaniu ze średnim kursem kantorowym (patrz poniższe zestawienie). W zależności od waluty różnica jednostkowego kosztu wymiany wynosi od 0,37% do 1,37% (patrz poniższe zestawienie).

Porównanie kursów walut w serwisie Walutomat, krajowych bankach i kantorach stacjonarnych

Sytuacja 1: Kredytobiorca kupuje 2000 franków szwajcarskich, które posłużą do spłacenia czterech rat kredytu.

Nazwa instytucji wymieniającej walutę

Kurs sprzedaży 2000 franków szwajcarskich (CHF)

Dodatkowe koszty zakupu 2000 CHF

Koszt zakupu 1 CHF po uwzględnieniu dodatkowych kosztów

Różnica kosztu zakupu

1 CHF w stosunku do najlepszej oferty

 

(ujęcie kwotowe)

(ujęcie procentowe)

Walutomat

(koszt przelewu 0 zł)

3,4649

(3,4718 po uwzględnieniu prowizji)

Prowizja za wymianę: 4 CHF (13,86 zł)

3,4718 zł

Kantor stacjonarny (uwzględniono średni kurs krajowy)

3,4846

3,4846 zł

0,0128 zł

0,37%

Getin Bank

3,6639

3,6639 zł

0,1921 zł

5,24%

Sytuacja 2: Turystka przed wyjazdem do USA kupuje 3000 dolarów amerykańskich.

Nazwa instytucji wymieniającej walutę

Kurs sprzedaży 3000 dolarów amerykańskich (USD)

Dodatkowe koszty zakupu 3000 USD

Koszt zakupu

1 USD po uwzględnieniu dodatkowych kosztów

Różnica kosztu zakupu

1 USD w stosunku do najlepszej oferty

 

(ujęcie kwotowe)

(ujęcie procentowe)

Walutomat

(koszt przelewu 0 zł)

3,1398

(3,1461 po uwzględnieniu prowizji)

Prowizja za wymianę: 6 USD (18,84 zł)

3,1461 zł

Kantor stacjonarny (uwzględniono średni kurs krajowy)

3,1599

3,1599 zł

0,0138 zł

0,44%

Getin Bank

3,2933

3,2933 zł

0,1472 zł

4,47%

Sytuacja 3: Przedsiębiorca sprzedaje 10 000 euro, które otrzymał od zagranicznego kontrahenta.

Nazwa instytucji wymieniającej walutę

Kurs zakupu

10 000 euro (EUR)

Dodatkowe koszty sprzedaży 10 000 EUR

Wpływ ze sprzedaży 1 EUR po uwzględnieniu dodatkowych kosztów

Różnica wpływu ze sprzedaży

1 EUR w stosunku do najlepszej oferty

 

(ujęcie kwotowe)

(ujęcie procentowe)

Walutomat

(koszt przelewu 0 zł)

4,2186

(4,2102 po uwzględnieniu prowizji)

Prowizja za wymianę:

20 EUR (84,37 zł)

4,2102 zł

Kantor stacjonarny (uwzględniono średni kurs krajowy)

4,1534

4,1534 zł

-0,0568 zł

-1,37%

Getin Bank

3,8976

3,8976 zł

-0,3126 zł

-8,02%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Walutomatu, Quantor.pl oraz Getin Banku z

19 sierpnia 2014 r.

Prowizja nie ma dużego znaczenia dla klienta Walutomatu

W ramach uzupełnienia chcieliśmy zwrócić uwagę, że przeprowadzona analiza uwzględnia prowizję pobieraną za transakcje w serwisie Walutomat. Taki dodatkowy koszt w przypadku zleceń o wartości nieprzekraczającej 200 000 zł/m-c jest obliczany jako 0,2% wymienionej kwoty (przeczytaj więcej o stawkach prowizji w Walutomacie). Wyniki zamieszczone w powyższej tabeli wskazują, że opłata prowizyjna tylko nieznacznie redukuje opłacalność społecznościowej wymiany walut.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Prowizja w serwisie Walutomat tylko nieznacznie wpływa na korzyści wynikające z niższych kursów.

Użytkownik Walutomatu bez problemu może obliczyć efektywny kurs wymiany, który uwzględnia prowizję.

  1. W przypadku sprzedaży walut o wartości nieprzekraczającej 200 000 zł/m-c taki kurs wynosi: Kurs z uwzględnieniem prowizji za wymianę ≈ Kurs zaakceptowany przez użytkownika kupującego walutę * (100% – prowizja)
  2. Dla przeciwnej transakcji (zakup waluty do 200 000 zł/m-c) analogiczny wzór przedstawia się następująco: Kurs z uwzględnieniem prowizji za wymianę ≈ Kurs zaakceptowany przez użytkownika sprzedającego walutę / (100% – prowizja)

Przeczytaj więcej o zasadach obliczania prowizji w Walutomacie.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osoba korzystająca z usług Walutomatu łatwo może wyliczyć kursy, które uwzględniają wpływ prowizji za wymianę. 

Zobacz także: Jak po raz pierwszy skorzystać z Walutomatu?


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także