pl
Strona główna > Poradniki > Dlaczego kursy walut rosną i spadają?

Dlaczego kursy walut rosną i spadają?

23 lut 2022

Powiedzieć, że kursy walut dynamicznie się zmieniają, to jakby nic nie powiedzieć. Dlaczego tak się dzieje? Ma na to wpływ kilkanaście czynników m.in. relacja popytu i podaży na daną walutę. Jednak od czego zależy zapotrzebowanie na daną jednostkę monetarną? Kto lub co decyduje o wartości konkretnej waluty? Na pytanie dlaczego kursy walut rosną i spadają, odpowiemy w poniższym artykule. 

Czym jest kurs walutowy?

Kurs walutowy to cena, jaką musimy zapłacić za jedną walutę wyrażona w innej jednostce monetarnej. Tak naprawdę im silniejsza gospodarka emitenta, tym cena pieniądza tego kraju rośnie. Waluta podlega prawom rynkowym, czyli podaży i popytowi. Im większy popyt, wówczas cena waluty rośnie – takie zjawisko nazywane jest również aprecjacją. Odwrotnym zjawiskiem jest deprecjacja, czyli kiedy podaż jest wyższa niż popyt, wtedy spada wartość rynkowa tego pieniądza.  

Kiedy zmieniają się kursy walut? 

Płynne kursy walut są aktualizowane przez cały czas. Jednak w praktyce aktualizują się one od północy w niedzielę (kiedy startuje handel w Azji), aż do ostatniej godziny piątku, kiedy zamykane są banki w Stanach Zjednoczonych. Jednak skąd podmioty zajmujące się wymianą walut biorą informacje o aktualnych kursach, skoro aktualizują się one na bieżąco? Agencje informacyjne typu Bloomberg, czy Thompson Reuters współpracują z największymi instytucjami na świecie, a banki informują o bieżącej wymianie walut. Na podstawie takich informacji wyliczany jest kurs średni transakcji z danego momentu. Te agencje podają informację o kursie średnim do swoich klientów i właśnie w ten sposób tworzy się wykres wahań kursowych, z których czerpią informacje inne podmioty. 

Od czego zależą notowania walut? 

Większość krajów na świecie ma system kursów płynnych, co oznacza rzadką ingerencję w rynek walutowy przez organy państwowe. W takich warunkach kursy walut zależą od sił rynkowych, czyli od popytu i podaży. Na działania uczestników rynku, a co za tym idzie spadki i wzrosty na notowaniach walut, mają wpływ dwa rodzaje czynników: psychologiczne i ekonomiczne. Jeżeli chodzi pierwszą kategorię, to nie można jej pominąć, ponieważ o cenach walut decydują w dużej mierze ludzie, na których mogą wpływać różne bodźce. Chociażby wydarzenia ekonomiczno-polityczne skutkujące pewnymi decyzjami graczy rynkowych, co się oczywiście łączy z drugą grupą czynników.

Wśród czynników ekonomicznych, które mają wpływ na notowania walut możemy wymienić: stopy procentowe, poziom inflacji, tempo wzrostu gospodarczego kraju oraz stopę bezrobocia. Nie bez znaczenia są również interpretacje sygnałów od rządów i organów monetarnych. Także kwestie polityczne i społeczne mają duże znaczenie, czasami inwestorzy reagują na wydarzenia, które w przyszłości mogą mieć konsekwencje gospodarcze. 


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także