pl
Strona główna > Poradniki > Czym różnią się przelewy walutowe?

Czym różnią się przelewy walutowe?

06 mar 2015

Krajowe banki proponują kilka wariantów przesyłania pieniędzy w walucie obcej. Każdy z nich różni się szybkością realizacji zlecenia i poziomem opłat. Z myślą o użytkownikach serwisu Walutomat.pl postanowiliśmy dokładnie omówić różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami przelewów walutowych (np. SEPA i SWIFT SHA).

SEPA, czyli szybki i tani sposób na przelew w euro

Projekt SEPA (ang. Single Euro Payment Area) to szeroko zakrojona inicjatywa Unii Europejskiej, dzięki której powstanie jednolity obszar płatniczy. Jednym z kluczowych elementów tego obszaru mają być szybkie przelewy w walucie euro. Takie operacje są już standardem w państwach, które przyjęły europejską walutę. Pozostałe kraje członkowskie UE (w tym Polska) muszą wdrożyć i spopularyzować przelewy SEPA do 31 października 2016 roku. Obecnie europejskie płatności w standardzie SEPA oferuje już kilka krajowych banków.  

Przelewy SEPA są wykonywane tylko w euro. Mogą je obsługiwać banki posiadające siedziby na terenie Wspólnego Europejskiego Obszaru Płatniczego. Do wspomnianego obszaru prócz 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej należą Islandia, Norwegia, Lichtenstein i Szwajcaria.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przelew SEPA jest wykonywany tylko w euro. Można go zrealizować, jeżeli banki prowadzące konta odbiorcy i nadawcy posiadają siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub czterech innych krajów (Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii).

Operacja w standardzie SEPA powinna również spełniać inne wymagania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przelew europejski musi:

  •  przewidywać podział kosztów pomiędzy nadawcę i odbiorcę (opcja kosztowa SHA)
  •  zawierać odpowiedni kod SWIFT oraz numer konta odbiorcy w formacie IBAN
  •  pozwalać na identyfikację banku odbierającego pieniądze przy pomocy numeru BIC

Dodatkowo przelewy SEPA nie mogą posiadać opcji przyśpieszających ich realizację. W ramach standardu wprowadzanego przez UE każdy przelew europejski powinien znaleźć się na rachunku odbiorcy do końca kolejnego dnia roboczego (opcja czasowa D + 1).

Przelewy SEPA pod względem kosztów są znacznie bardziej atrakcyjne niż operacje wykonywane w systemie SWIFT. Krajowe banki za realizację przelewu europejskiego przez Internet pobierają opłatę nieprzekraczającą 10 zł. Jedyny wyjątek stanowi Getin Bank (patrz poniższa tabela).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Jednorazowa opłata za przelew SEPA, który został zlecony przez Internet zwykle nie przekracza 10 zł.

Największe krajowe banki: jednorazowy koszt przelewu wykonywanego w standardzie SEPA

Nazwa banku

Jednorazowa opłata za przelew SEPA realizowany w systemie bankowości internetowej

Alior Bank

Konto Wyższej Jakości: 0 zł, pozostałe konta: 5 zł

BGŻ

Konto Bardzo Osobiste: 0 zł, pozostałe konta: 8 zł

BZ WBK

5 zł

Getin Bank

20 zł

ING Bank Śląski

5 zł

mBank

5 zł

Pekao

9,90 zł

PKO BP

8 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabel opłat i prowizji banków (dane z 19 sierpnia 2014 r.)

Przelewy SWIFT nadal są międzynarodowym standardem

Ze względu na ograniczenia projektu SEPA, które dotyczą jego zasięgu geograficznego oraz obsługiwanej waluty, przelewy międzynarodowe w systemie SWIFT wciąż pozostają często stosowanym rozwiązaniem. W realizacji wspomnianych zleceń płatniczych uczestniczą banki pośredniczące (tzw. korespondenci), co wydłuża termin dostarczenia pieniędzy i generuje dodatkowe koszty. Niekiedy konieczne jest również przewalutowanie przesyłanych środków. Taka operacja również podnosi całkowity koszt przelewu SWIFT.

Standardowy przelew SWIFT (w opcji zwanej Spot) jest realizowany w ciągu trzech pełnych dni roboczych. Po dodatkowej dopłacie można wysłać przelew międzynarodowy, który odbiorca otrzyma w kolejnym dniu roboczym (opcja SWIFT Tomnext) lub tego samego dnia (opcja SWIFT Overnight).

Przelewy realizowane w międzybankowym systemie SWIFT różnią się także ze względu na opcję kosztową. W praktyce możliwe są trzy rozwiązania:

  • całość kosztów pokrywa nadawca przelewu (opcja kosztowa OUR)
  • całość kosztów pokrywa odbiorca przelewu (opcja kosztowa BEN)
  • nadawca przelewu pokrywa tylko opłaty pobierane przez jego bank, a odbiorca ponosi pozostałe koszty (opcja kosztowa SHA)

 Warto zwrócić uwagę, że po zastosowaniu opcji kosztowej BEN lub SHA osoba będąca adresatem przelewu otrzyma sumę mniejszą od tej, która została wysłana.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Opłaty i prowizje za przelew SWIFT może pokryć jego nadawca (opcja kosztowa OUR) lub odbiorca (opcja kosztowa BEN). Najczęściej stosowane rozwiązanie polega jednak na podziale kosztów pomiędzy obydwie strony (opcja SHA).

Osoby korzystające z usług krajowych banków niestety muszą zaakceptować wysokie koszty przelewów SWIFT. Opłaty za zlecenie takiej operacji przez Internet wahają się od 9,50 zł do 250 zł. Decydujący wpływ na ich poziom ma wartość przelewu (patrz poniższa tabela). Klienci wybierający opcję kosztową OUR często muszą też uregulować opłatę ryczałtową, która pokrywa koszty banków pośredniczących.

Warto podkreślić, że poniższe zestawienie przedstawia opłaty pobierane za realizację standardowego przelewu SWIFT (opcja Spot). Zlecenia składane w trybie pilnym (opcja Tomnext) lub ekspresowym (opcja Overnight) są znacznie bardziej kosztowne.  

Największe krajowe banki: jednorazowy koszt przelewu SWIFT

Nazwa banku

Jednorazowa opłata/prowizja za przelew SWIFT Spot realizowany w systemie bankowości internetowej

Ryczałt na pokrycie kosztu banków pośredniczących

(przy opcji kosztowej OUR)

Alior Bank

Konto Wyższej Jakości: 0 zł, pozostałe konta: 30 zł

Konto Wyższej Jakości: 0 zł, pozostałe konta: 70 zł

BGŻ

0,20%, od 15 zł do 150 zł

(0,25%, od 30 zł do 250 zł dla opcji kosztowej BEN)

80 zł

BZ WBK

0,20%, od 9,5 zł do 180 zł

uzależniony od waluty przelewu (np. 50 PLN, 30 USD lub 25 EUR)

Getin Bank

0,20%, od 30 zł do 250 zł

80 zł

ING Bank Śląski

40 zł

mBank

0,25% od 20 zł do 200 zł

(identyczna prowizja dotyczy również krajowych przelewów walutowych)

Pekao

0,50%, od 30 zł do 250 zł

dla przelewu w USD: 100 zł

pozostałe waluty: 0,20%, od

50 zł do 450 zł

PKO BP

dla przelewu w EUR: 25 zł

pozostałe przelewy: 0,15%, od 25 zł do 130 zł

80 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabel opłat i prowizji banków (dane z 19 sierpnia 2014 r.)

Zobacz także: Jak można najszybciej przesłać pieniądze?  

AKTUALIZACJA: Zgodnie z ustawą  o usługach płatniczych (PSD2) na terenie  Europejskiego Obszaru Gospodarczego przelewy zagraniczne w opcji OUR nie będą dostępne. Dla przelewów zagranicznych na terenie EOG dostępna będzie wyłącznie opcja SHA.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także