pl
Strona główna > Poradnik > Czym jest FOREX?

Czym jest FOREX?

01 gru 2021

FOREX jest międzynarodowym rynkiem, na którym przeprowadzane są transakcje wymiany walut. Jego głównymi uczestnikami są banki oraz pozostałe duże instytucje finansowe z całego świata. Wraz z rozwojem technologii transakcje na wspomnianym rynku mogą również dokonywać osoby indywidualne za pośrednictwem specjalnie do tego przygotowanych platform (np. oferowane przez regulowane firmy brokerskie oferujące takie usługi).

Wirtualny świat wymiany walut

FOREX jest nieregulowanym i pozagiełdowym rynkiem, na którym handel walutami dokonywany jest bezpośrednio pomiędzy jego uczestnikami. Z uwagi na to, że wymiana jednej waluty na drugą została przeniesiona do wirtualnej rzeczywistości, nie ma on fizycznej siedziby. Dzięki dostępowi do Internetu można przeprowadzać transakcje wymiany walut z każdego miejsca na świecie. Dzienne obroty na tym rynku sięgają prawie 6,6 bln USD. W Polsce przeprowadzać transakcje wymian można przez 24 godziny na dobę od poniedziałku do piątku.

Para walutowa na forexie

Nieodłączną częścią dokonywania wymian walut jest pojęcie pary walutowej. A co dokładnie kryje się pod tym hasłem? Najprościej rzecz ujmując, para walutowa określa wartość jednej waluty w porównaniu do drugiej. Dla przykładu zakupując 1 EUR, zapłacimy 4,60 PLN (a zapis pary walutowej będzie wyglądał następująco – EUR/PLN). Jak zatem można zauważyć, pary walutowe zapisywane są najczęściej za pomocą skróconych nazw poszczególnych walut.

Poniżej wskazane są najważniejsze pary walutowe nazywane również „majors”:

  • EUR/USD
  • USD/JPY
  • GBP/USD
  • AUD/USD
  • USD/CAD
  • USD/CHF
  • NZD/USD

Czym charakteryzują się powyższe pary walut? Są to pary najbardziej płynne na rynku, co oznacza, że nie ma żadnego problemu, aby dokonać ich łatwej sprzedaży lub kupna, dzięki czemu różnice spreadowe są bardzo niskie. Do podstawowych walut, które służą do rozliczeń światowych (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD oraz USD/CHF) zaliczane są również waluty towarowe (ich kurs jest powiązany bezpośrednio z wartością surowców). Co najważniejsze powyższe 7 par walut generuje prawie 80% wszystkich transakcji realizowanych na rynku obrotu walut!

Warto też wspomnieć o drugiej grupie par walutowych – nazywanych parami egzotycznymi. Powstają one z połączenia jednych z głównych walut (np. EUR lub USD) z walutami pochodzącymi z krajów będącymi gospodarkami wschodzącymi. Wymiana na tych parach nie jest tak płynna jak na głównych parach, odbywa się na wyższych poziomach spreadu walutowego.

Przykładem par walutowych należących do tej grupy są np.:

  • EUR/PLN
  • USD/PLN
  • USD/CZK (dolar amerykański i czeska korona).

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także