pl
Strona główna > Poradniki > Czy frankowcy płacą niższe raty?

Czy frankowcy płacą niższe raty?

15 kwi 2015

Po nieoczekiwanym wzroście kursu CHF/PLN na początku 2015 roku, krajowe media sporo uwagi poświęcają frankowcom. Wiele mówi się o zadłużeniu takich osób. Korzyści ze spłacania kredytu w CHF są znacznie rzadziej poruszanym tematem. Posiadacze kredytów rozliczanych we franku, do tej pory zapłacili bankowi niższą sumę rat niż osoby pożyczające złotówki. Po przeanalizowaniu przykładowych kredytów z 2007, 2008 i 2009 roku można stwierdzić, że zobowiązanie w krajowej walucie jest „droższe” nawet o jedną czwartą.  

Suma rat kredytu w CHF może być mniejsza o 24%

Poniższa tabela prezentuje koszt sześciu kredytów rozliczanych w złotym i franku. Te przykładowe „hipoteki” różnią się tylko walutą oraz wysokością marży. Warto dodać, że różnica marż jest zgodna z historycznymi realiami. Wykonane obliczenia uwzględniają również spread walutowy (patrz założenia pod tabelą).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osoby zaciągające kredyty we franku szwajcarskim do III kw. 2008 roku mogły liczyć na znacznie niższą marżę. W niektórych przypadkach ta stawka wynosiła mniej niż 1,00%.

Niewielka marża w połączeniu z niskimi notowaniami LIBOR-u, zapewniła frankowcom spore korzyści w płaconej racie. Mimo ostatniego wzrostu notowań CHF, różnica na niekorzyść kredytu w złotym wciąż przekracza 20%. Można się o tym przekonać, porównując wyniki z poniższej tabeli. Jak widać, suma rat złotówkowego kredytu jest wyższa o:

  • 24,10% dla przykładowych umów ze stycznia 2007 r.
  • 22,56% dla przykładowych umów ze stycznia 2008 r.
  • 21,27% dla przykładowych umów ze stycznia 2009 r.

Na uwagę zasługują bardzo duże różnice w wysokości spłaconych odsetek. To właśnie koszty odsetkowe są czynnikiem, który przechyla szalę na korzyść kredytów we franku. Warto pamiętać, że osoby zadłużone w złotym spłacały głównie odsetki (ze względu na znacznie wyższe oprocentowanie). W tym samym czasie frankowcy co miesiąc zwracali o wiele więcej pożyczonego kapitału.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Dzięki niższemu oprocentowaniu swoich kredytów, frankowcy w tym samym czasie mogli zwrócić więcej kapitału. Posiadacze złotówkowych kredytów co miesiąc musieli spłacać głównie odsetki.

Porównanie sumy rat dla przykładowych kredytów we franku i złotym*

Data udzielenia kredytów →

 

Parametry kredytu/

porównywana wartość

Kredyty ze stycznia

2007 roku

Kredyty ze stycznia

2008 roku

Kredyty ze stycznia

2009 roku

Waluta kredytu

CHF

PLN

CHF

PLN

CHF

PLN

Wartość kredytu na początku okresu spłaty

119 583 CHF

(280 000 zł)

280 000 zł

138 326 CHF

(300 000 zł)

300 000 zł

116 088 CHF

(320 000 zł)

320 000 zł

Długość okresu spłaty

30 lat

30 lat

35 lat

35 lat

35 lat

35 lat

Marża kredytu

1,05%

1,35%

1,20%

1,50%

3,00%

2,20%

Stan zadłużenia w połowie marca 2015 r.

93 173 CHF

(363 375 zł po kursie 1 CHF = 3,90 PLN)

242 431 zł

116 094 CHF

(452 767 zł po kursie 1 CHF = 3,90 PLN)

275 452 zł

103 623 CHF

(404 130 zł po kursie 1 CHF = 3,90 PLN)

299 766 zł

Suma odsetek zapłaconych do połowy marca 2015 r.

43 350 zł

120 121 zł

44 719 zł

117 446 zł

70 047 zł

115 508 zł

Suma rat zapłaconych do połowy marca 2015 r.

127 063 zł

157 690 zł

(+30 627 zł)

(+24,10%)

115 860 zł

141 994 zł

(+26 134 zł)

(+22,56%)

111 936 zł

135 743 zł

(+23 807 zł)

(+21,27%)

*- Dodatkowe założenia: spłata następuje w ratach równych, prowizja przygotowawcza kredytów (2,00%) jest płatna w gotówce, wszelkie przeliczenia walutowe wykonano na podstawie średnich miesięcznych kursów NBP pomniejszonych o 2,50% (przy obliczaniu początkowej wartości kredytu we frankach) lub powiększonych o 2,50% (przy obliczaniu wartości rat płaconych w złotym), wyniki nie uwzględniają kosztów związanych z ubezpieczeniami (np. ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego).

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych NBP

 

Rekordowo niski LIBOR skompensował wzrost kursu CHF

Ratalna przewaga kredytów w CHF nie powinna szybko topnieć. Osobom, które pożyczyły franki sprzyja ujemny poziom stopy LIBOR CHF. W połowie marca 2015 roku stawka LIBOR CHF 3M była niższa od -0,75%. Jej aktualny poziom jest konsekwencją wcześniejszej obniżki stóp procentowych w Szwajcarii (z -0,25% do -0,75%). Niedawna decyzja Szwajcarskiego Banku Narodowego skompensowała kredytobiorcom wyższe notowania franka. 

ZWRÓĆ UWAGĘ: Równocześnie z uwolnieniem kursu franka, Szwajcarski Bank Narodowy obniżył główną stopę procentową (z -0,25% do -0,75%). Ta zmiana znajdzie odzwierciedlenie w stopie LIBOR CHF. Dlatego raty płacone w kwietniu 2015 roku nie powinny się znacznie różnić od grudniowych płatności.

Najpóźniej w kwietniu 2015 roku posiadacze frankowych kredytów zapłacą prawie takie same raty, jak pięć miesięcy wcześniej. Będzie to możliwe, ponieważ krajowe banki wzięły pod uwagę ujemne notowania stopy LIBOR – CHF. Decyzja w tej sprawie zapadła pod koniec stycznia 2015 r. Wiele banków aktualizuje oprocentowanie kredytów mieszkaniowych co kwartał. Dlatego niektórzy frankowcy odczują pozytywną zmianę na początku kwietnia 2015 r. Kilka krajowych banków (np. Alior Bank, BGŻ, BOŚ, Deutsche Bank, Eurobank i PKO BP) uwzględnia ujemne oprocentowanie kredytów we franku. Jeżeli suma marży i aktualnej stopy referencyjnej (LIBOR CHF 3M) będzie niższa od zera, to klient wymienionych banków zapłaci niższą ratę kapitałową.

Zobacz także: Od czego zależy rata kredytu walutowego? 


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także