pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Złoty pod presją wyborów prezydenckich

Złoty pod presją wyborów prezydenckich

11 maj 2015 Autor: Michał Iskat

Tematem numer jeden dzisiejszego dnia są wyniki exit polls wyborów prezydenckich w Polsce. Zgodnie z przewidywaniami i sondażami czeka nas druga runda głosowania. Zaskoczeniem pozostaje jednak rozkład głosów. Pierwsza tura została wygrana przez Andrzeja Dudę, który nieznacznie wyprzedził aktualnego prezydenta. Taki rozkład głosów odbiega od scenariusza bazowego dyskontowanego przez rynek co spowodował delikatne osłabienie rodzimej waluty, która w dniu dzisiejszym kwotowana jest w odniesieniu do euro w granicach 4,06-4,07.

W dniu dzisiejszym kalendarz makroekonomiczny jest niemal pusty. Jedyną publikacją która mogłaby mieć jakikolwiek wpływ na rynki walutowe była decyzja Banku Anglii w kwestii stóp procentowych. W tym przypadku ogłoszenie decyzji było jednak formalnością. Bank Anglii pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie co było zgodne z oczekiwaniami. Niemniej zachowania funta w ostatnim czasie zasługują na uwagę inwestorów. Po wyborach parlamentarnych wygranych przez Konserwatystów i zapowiedziach prowadzania twardej polityki fiskalnej brytyjska waluta znacznie się umocniła. W tych warunkach spekulacje o podwyżkach stóp procentowych na wyspach będą szły w parze z publikacjami makroekonomcznymi a te czekają nas już we wtorek (produkcja przemysłowa) i w środę (raport z rynku pracy i raport inflacyjny).

Na głównej parze walutowej obserwujemy od piątku korektę. Aktualnie kurs EURUSD znajduje się na poziomie 1,1157. W dalszym ciągu następuje przeciąganie liny pomiędzy gospodarką europejską a amerykańską. Wysyp gorszych danych z USA spowodował dość mocną awersję do dolara. W dniu dzisiejszym odbywa się kolejne spotkanie Eurogrupy, jednak mało prawdopodobne jest osiągnięcie jakiegokolwiek porozumienia w kwestii greckiej. Znacznie istotniejsze z punktu widzenie notowania EURUSD będą kolejne odczyty makroekonomiczne zza oceanu. W środę poznamy dane o sprzedaży detalicznej, w czwartek odczyty PMI a w piątek produkcję przemysłową oraz indeks NY Empire State.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Euro odpiera atak jastrzębiego FEDu
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Złoty kapituluje?
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Wciśnięta pauza
Krzysztof Adamczak