pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Słaby finisz dobrego tygodnia na EUR

Słaby finisz dobrego tygodnia na EUR

27 maj 2022 Autor: Dawid Górny

To był dobry tydzień dla wspólnej waluty. Na giełdowych parkietach zagościła zieleń. Zaskoczeniem może być odczyt inflacji producenckiej w Słowacji, gdzie wskaźnik dobił prawie do 50%.

USD do EUR najsłabszy od miesiąca

Piątek na „edku” rozpoczął się na korzyść wspólnej waluty. Jeszcze przed świtem stanowczy wystrzał euro wyniósł nas do poziomu powyżej 1.076 $. Ostatnio tę wartość oglądaliśmy w okolicach końca kwietnia bieżącego roku. Patrząc na to z perspektywy miesiąca, w tym i poprzednim tygodniu euro odrobiło straty z pierwszej połowy maja i mimo lokalnych korekt nie wygląda, jakby chciało osiąść na laurach. Po porannych wzrostach na EUR/USD do południa obserwujemy spokojny spacer kursu w kierunku południowym. Powoli zaczyna to wyglądać, jakby zamknięcie tygodnia powyżej wartości 1.07 $ miało stanowić dla euro lekki problem, jednak zależeć to będzie zapewne od popołudniowych publikacji makroekonomicznych z USA tj. dochody, wydatki Amerykanów czy raport Uniwersytetu Michigan uwzględniający krótko i długoterminowe oczekiwania inflacyjne.

Optymizm na giełdach tradycyjnych, gdy bitcoin zostaje w tyle

Po siedmiu tygodniach z rzędu spadków na NASDAQ i S&P500, a nawet ośmiu na Dow Jones wszystko wskazuje na to, że tym razem tygodniowa świeca na głównych indeksach giełdowych zmieni kolor na zielony. Spoglądając na wykresy wyrysowane w tym tygodniu przez wyżej wymienione indeksy, łatwo zauważyć, że wyglądają one bardzo podobnie. Ciężko jednak stwierdzić, co może być przyczyną zmiany nastrojów na rynku. Niektórzy analitycy mówią o zwyczajnym przerwaniu trwającej od prawie dwóch miesięcy złej passy czerwonych świec tygodniowych. Inni wspominają także o słabnącym dolarze. Czy trend spadkowy zostanie przerwany, dowiemy się podczas dzisiejszego zamknięcia giełd. Co jednak można zauważyć to aktualny brak korelacji rynku kryptowalut z rynkiem tradycyjnym. Wielu analityków twierdzi, że ruchy na bitcoinie są powiązane z indeksem NASDAQ, jakby Bitcoin miał za nim podążać. Jeżeli ta świeca tygodniowa zamknie się na stracie dla Bitcoina, a NASDAQ wyjdzie z zyskiem, będzie to już drugi w tym miesiącu przykład, że niekoniecznie, a przynajmniej nie tak często pozytywna korelacja pomiędzy nimi występuje. 

Odczyt inflacji producenckiej bliski 50%

Inflacja producencka PPI w Słowacji sięgnęła dziś poziomu 48,7% rok do roku. Jest to bardzo wysoki wynik, który ociera się o dość strasznie wyglądającą wartość 50%. Inflacja producencka przedstawia zmiany cen, jakie producenci otrzymują za dostarczone produkty. Potem dopiero następuje sprzedaż produktów do konsumentów, co oznacza, że inflacja PPI ma wpływ na inflację konsumencką CPI. Tak wysoki odczyt inflacji producenckiej w Słowacji może być powodem do obaw dla dalszego wzrostu CPI w tym kraju, która w maju wyniosła 11,8%. Dla porównania w maju w Polsce inflacja producencka wyniosła 23,3% przy inflacji konsumenckiej na poziomie 12,4%. PPI z maja dla strefy euro był równy 36,8%.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Nowe realia
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Odreagowanie (nie tylko na PLN)
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Upadek PLN
Adam Fuchs