Czy PLN tonie?

25 kw. 2016 Autor: Mateusz Wielewicki

Spokojny poniedziałek na rynkach. Przegląd wydarzeń makroekonomicznych w nadchodzącym tygodniu. Kontynuacja przeceny złotówki.

Poniedziałkowa kartka z kalendarza makroekonomicznego nie na należy do obfitujących w wydarzenia. Poza wystąpieniami członków Europejskiego Banku Centralnego w dniu dzisiejszym miały miejsca odczyty z rynku pracy w Szwecji i Polsce. Ponadto poznaliśmy dane z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Stopa bezrobocia w Szwecji wzrosła do poziomu 7,7% co jest wynikiem gorszym od prognoz analityków, z kolei nad Wisłą poziom bezrobocia obniżył się do okrągłych 10%.    O godzinie 10:00 poznaliśmy odczyt niemieckiego indeksu instytutu Ifo, który obrazuje  nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców. Jego wynik osiągnął poziom 106,6 pkt, tym samym będąc poniżej rynkowych oczekiwań. Z kolei wskaźnik zamówień wg CBI w Wielkiej Brytanii wypadł znacznie lepiej od prognoz wynosząc – 11 pkt, względem oczekiwanych – 17.

W godzinach popołudniowych dotrą do nas jedyne informacje ze Stanów Zjednoczonych będą one dotyczyły liczby sprzedanych nowych domów.

Kolejne dni bieżącego tygodnia będą znacznie bogatsze pod względem liczby  i istotności publikacji makroekonomicznych. Najważniejszym punktem tygodnia będzie środowa decyzja FOMC w sprawie wysokości stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Analitycy zgodnie twierdzą, że ich wysokość nie zostanie zmieniona i pozostaną na poziomie 0,25 – 0,5%.

Początek tygodnia to kontynuacja osłabienia wartości naszej rodzimej waluty.  Złotówka zanotowała dziś stratę 5 groszy względem funta. Jego koszt wynosi obecnie 5,66 zł. Ku niezadowoleniu kredytobiorców we frankach szwajcarska waluta przekroczyła ponownie poziom 4,00 zł. Strata 3 gorszy do euro ustaliła jego cenę na poziomie 4,39 zł. Najmniej, bo 1 grosz, złotówka osłabiła się do dolara. Za amerykańską walutę zapłacimy 3,89 zł.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Jak dolar z popiołów

06 lut 2023

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Ciekawy koniec ciekawego tygodnia

03 lut 2023

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Wczoraj FED. Dziś EBC i BoE

02 lut 2023

Dawid Górny