Czy PLN tonie?

25 kw. 2016 Autor: Mateusz Wielewicki

Spokojny poniedziałek na rynkach. Przegląd wydarzeń makroekonomicznych w nadchodzącym tygodniu. Kontynuacja przeceny złotówki.

Poniedziałkowa kartka z kalendarza makroekonomicznego nie na należy do obfitujących w wydarzenia. Poza wystąpieniami członków Europejskiego Banku Centralnego w dniu dzisiejszym miały miejsca odczyty z rynku pracy w Szwecji i Polsce. Ponadto poznaliśmy dane z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Stopa bezrobocia w Szwecji wzrosła do poziomu 7,7% co jest wynikiem gorszym od prognoz analityków, z kolei nad Wisłą poziom bezrobocia obniżył się do okrągłych 10%.    O godzinie 10:00 poznaliśmy odczyt niemieckiego indeksu instytutu Ifo, który obrazuje  nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców. Jego wynik osiągnął poziom 106,6 pkt, tym samym będąc poniżej rynkowych oczekiwań. Z kolei wskaźnik zamówień wg CBI w Wielkiej Brytanii wypadł znacznie lepiej od prognoz wynosząc – 11 pkt, względem oczekiwanych – 17.

W godzinach popołudniowych dotrą do nas jedyne informacje ze Stanów Zjednoczonych będą one dotyczyły liczby sprzedanych nowych domów.

Kolejne dni bieżącego tygodnia będą znacznie bogatsze pod względem liczby  i istotności publikacji makroekonomicznych. Najważniejszym punktem tygodnia będzie środowa decyzja FOMC w sprawie wysokości stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Analitycy zgodnie twierdzą, że ich wysokość nie zostanie zmieniona i pozostaną na poziomie 0,25 – 0,5%.

Początek tygodnia to kontynuacja osłabienia wartości naszej rodzimej waluty.  Złotówka zanotowała dziś stratę 5 groszy względem funta. Jego koszt wynosi obecnie 5,66 zł. Ku niezadowoleniu kredytobiorców we frankach szwajcarska waluta przekroczyła ponownie poziom 4,00 zł. Strata 3 gorszy do euro ustaliła jego cenę na poziomie 4,39 zł. Najmniej, bo 1 grosz, złotówka osłabiła się do dolara. Za amerykańską walutę zapłacimy 3,89 zł.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Inflacyjny szczyt coraz wyżej

30 wrz 2022

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Powrót “oznak życia” na GBP

29 wrz 2022

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Taka akcja, żebyś dał piątaka

28 wrz 2022

Krzysztof Adamczak