pl
Strona główna > Komentarze walutowe > RPP nie zaskoczyła, gorsze dane z USA

RPP nie zaskoczyła, gorsze dane z USA

06 maj 2015 Autor: Marcin Rogalski

Rada Polityki Pieniężnej w dzisiejszej decyzji nie zmieniła wysokości stóp procentowych w Polsce. Po ostatniej obniżce (w marcu br.) stopy znajdują się na rekordowo niskim poziomie (referencyjna: 1,5%; lombardowa 2,5%; depozytowa 0,5%; redyskonta weksli 1,75%). Decyzja RPP nikogo nie zaskoczyła – polski złoty od samego rana traci na wartości, inwestorzy powiązani z rodzimą walutą czekają teraz na komunikat po posiedzeniu Rady (jak zwykle o 16:00).

Istotniejsze w ujęciu globalnym w dniu dzisiejszym były dane opublikowane o 14:15 w USA. Poznaliśmy raport ADP, czyli publikację na temat szacunkowej zmiany zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych w sektorze prywatnym (poza rolnictwem). Odczyt za kwiecień wyniósł 169 tys., oczekiwano 200 tys. osób, poprzednio był to poziom 189 tys. Reakcją na tę publikację było osłabienie amerykańskiej waluty. W odniesieniu do złotego wycena USD spadła poniżej poziomu 3,60 zł.

Sytuacja na głównej parze walutowej nadal pozostaje pod presją wczorajszych słabszych danych zza oceanu. Deficyt w handlu zagranicznym amerykańskiej gospodarki jest największy od kilku lat. Rzutuje to na wycenę amerykańskiego dolara, dla którego słabe dane z amerykańskiej gospodarki są jednoznaczne z odsunięciem terminu podwyżki stóp w USA. Wcześniejsza aprecjacja USD zakładała zacieśnianie polityki monetarnej w bliższej perspektywie, teraz przyszedł czas na zrewidowanie tych oczekiwań.

Przed chwilą poznaliśmy wstępne dane kwartalne na temat kosztów i wydajności pracy w USA. Jednostkowe koszty pracy w ujęciu kwartalnym wzrosły o 5%, analitycy oczekiwali wzrostu o 4,4%, natomiast wydajność pracy zmalała o 1,9%, przy oczekiwaniach na poziomie -1,8%. Warto w dniu dzisiejszym zwrócić jeszcze uwagę na wystąpienie prezes Fed – Janet Yellen, które to będzie miało miejsce o 15:15. O 16:30 nastąpi co tygodniowa publikacja odnośnie zmiany zapasów paliw w Stanach Zjednoczonych.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Cięcie stóp w USA dopiero po wyborach?
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Wykresy xxxPLN – nuda czy emocje?
Dawid Górny

Komentarz walutowy

PLN ma mocne argumenty
Krzysztof Pawlak