RPP nie zaskoczyła, gorsze dane z USA

06 maja 2015 Autor: Marcin Rogalski

Rada Polityki Pieniężnej w dzisiejszej decyzji nie zmieniła wysokości stóp procentowych w Polsce. Po ostatniej obniżce (w marcu br.) stopy znajdują się na rekordowo niskim poziomie (referencyjna: 1,5%; lombardowa 2,5%; depozytowa 0,5%; redyskonta weksli 1,75%). Decyzja RPP nikogo nie zaskoczyła – polski złoty od samego rana traci na wartości, inwestorzy powiązani z rodzimą walutą czekają teraz na komunikat po posiedzeniu Rady (jak zwykle o 16:00).

Istotniejsze w ujęciu globalnym w dniu dzisiejszym były dane opublikowane o 14:15 w USA. Poznaliśmy raport ADP, czyli publikację na temat szacunkowej zmiany zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych w sektorze prywatnym (poza rolnictwem). Odczyt za kwiecień wyniósł 169 tys., oczekiwano 200 tys. osób, poprzednio był to poziom 189 tys. Reakcją na tę publikację było osłabienie amerykańskiej waluty. W odniesieniu do złotego wycena USD spadła poniżej poziomu 3,60 zł.

Sytuacja na głównej parze walutowej nadal pozostaje pod presją wczorajszych słabszych danych zza oceanu. Deficyt w handlu zagranicznym amerykańskiej gospodarki jest największy od kilku lat. Rzutuje to na wycenę amerykańskiego dolara, dla którego słabe dane z amerykańskiej gospodarki są jednoznaczne z odsunięciem terminu podwyżki stóp w USA. Wcześniejsza aprecjacja USD zakładała zacieśnianie polityki monetarnej w bliższej perspektywie, teraz przyszedł czas na zrewidowanie tych oczekiwań.

Przed chwilą poznaliśmy wstępne dane kwartalne na temat kosztów i wydajności pracy w USA. Jednostkowe koszty pracy w ujęciu kwartalnym wzrosły o 5%, analitycy oczekiwali wzrostu o 4,4%, natomiast wydajność pracy zmalała o 1,9%, przy oczekiwaniach na poziomie -1,8%. Warto w dniu dzisiejszym zwrócić jeszcze uwagę na wystąpienie prezes Fed – Janet Yellen, które to będzie miało miejsce o 15:15. O 16:30 nastąpi co tygodniowa publikacja odnośnie zmiany zapasów paliw w Stanach Zjednoczonych.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Bez zmian po raz trzeci!

08 gru 2022

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Czy RPP podtrzyma etap pauzy?

07 gru 2022

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Wzrost stóp procentowych!?

06 gru 2022

Dawid Górny