pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Pozostajemy przy 6,75%

Pozostajemy przy 6,75%

05 sty 2023 Autor: Dawid Górny

Polscy decydenci nie podnieśli kosztu pieniądza. Jest to scenariusz, którego spodziewali się inwestorzy. Nie dziwi więc fakt braku znaczących ruchów na wykresach złotego do głównych walut. Dziś poznaliśmy wstępny odczyt inflacji konsumenckiej z rodzimego podwórka. Od wczoraj napłynęło także kilka negatywnych danych z sektora przemysłu w USA.

Hibernacja stóp

Stopy procentowe, razem z niedźwiedziami z warszawskiego parkietu, zapadły w sen zimowy. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wartości kosztu pieniądza. Pozostajemy więc przy poziomie 6,75%. Takie otoczenie spadającemu od początku listopada WIBOR-owi (3M, 6M) prawdopodobnie pozwoli dalej obniżać raty kredytów, co będzie oznaczać wymarzony start roku wyborczego dla partii rządzącej. W Komunikacie po posiedzeniu RPP, oprócz o negatywnym wpływie na polską gospodarkę rosyjskiej agresji na Ukrainę, dowiadujemy się również, że osłabienie światowej koniunktury przyczyni się do obniżania dynamiki wzrostu godpodarczego w naszym kraju. Według RPP, to w połączeniu z „dotychczasowym istotnym zacieśnieniem polityki pieniężnej NBP” będzie obniżać inflację, która jednak „w krótkim okresie pozostanie wysoka”.

Dezinflacja

Początek roku to nie tylko spadek wcześniej wspomnianego wskaźnika WIBOR. Dziś odnotowaliśmy spadek inflacji konsumenckiej w Polsce do poziomu 16,6%. Jest to o 0,7 punktu procentowego niżej od rynkowego konsensusu. Pamiętajmy jednak, że sprawdzając odczyty indeksu CPI w tym roku należy brać pod uwagę efekt bazy. Inflacja konsumencka liczona jest w ujęciu rocznym. Dzisiejszą wartość dynamiki cen mierzymy zatem w odniesieniu do poziomu sprzed roku, który już wtedy był wysoki. Dlatego aktualna wartość inflacji konsumenckiej ma prawo być niższa od tej sprzed miesiąca. W czwartek o godzinie 15 czeka nas wystąpienie prof. Adama Glapińskiego, który miejmy nadzieję, pamięta o celu inflacyjnym NBP na poziomie 2,5% (z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości jednego punktu procentowego).

Powyżej 1,06 na eurodolarze

Wczorajszy raport ISM dla przemysłu z USA wypadł nieco gorzej od oczekiwań. 48,4 punkta to wynik poniżej neutralnych 50 pkt. Wskazuje zatem na zmniejszenie aktywności w tej gałęzi gospodarki. Nieciekawe dane znalazły się również w Raporcie Challengera, według którego planowana liczba zwolnień za oceanem to 43,65 tys.etatów. Oprócz negatywnego odczytu z poprzedniego miesiąca, tak wysokiej liczby zwolnień raport ten nie wskazał od stycznia 2021 roku. Nieco bardziej optymistyczne dane napłynęły z Eurolandu. Inflacja konsumencka spada nie tylko w naszym kraju. Niższą dynamikę cen odnotowano również we Włoszech. Względem oczekiwań spadła także inflacja producencka w całej strefie euro. Nie były to jednak dane, które mogły istotnie wpłynąć na kurs głównej pary walutowej świata. Dziś do godziny 14:00 na wykresie EUR/USD przez większośc czasu znajdowaliśmy się powyżej poziomu 1,06 USD.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Niepewny dolar
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Euro odpiera atak jastrzębiego FEDu
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Złoty kapituluje?
Krzysztof Adamczak