pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Polska gospodarka w deflacyjnym dołku

Polska gospodarka w deflacyjnym dołku

17 kwi 2015 Autor: Marcin Rogalski

Na arenie międzynarodowej rosną obawy o losy Grecji. Międzynarodowy Fundusz Walutowy wyraził swoje zaniepokojenie o utratę płynności finansowej niektórych państw i podkreślił, że w przypadku Grecji groźba bankructwa jest niestety bardzo wysoka. Mimo złych przewidywań odnośnie tego państwa należącego do Strefy Euro, wspólna waluta dzisiaj nie traci na wartości.

Główna para walutowa obrała dzisiaj kierunek na północ, wspinając się na poziom 1,08 USD. W średnim terminie kwotowanie eurodolara po osiągnięciu minimum w połowie marca, obrało kierunek boczny, który trwa do dzisiaj.

Przed południem poznaliśmy dane o inflacji konsumenckiej w Strefie Euro. Odczyt okazał się w pełni zgodny z oczekiwaniami. Inflacja bazowa HICP w ujęciu miesięcznym wynosi 1,2%, natomiast w ujęciu rocznym wskaźnik bazowy wynosi 0,6%. Eurostat poinformował, że we wspólnocie maleje liczba krajów, które odnotowują deflację cenową. Polska aktualnie znajduje się na czele europejskich państw o największym poziomie deflacji.

Nasza rodzima waluta w dniu dzisiejszym rozpoczęła sesję od umocnienia, które tuż po południu zostało skutecznie skorygowane. Istotny wpływ na wycenę złotego miała również publikacja danych z polskiego rynku pracy. W ujęciu rocznym w marcu poziom zatrudnienia wzrósł zgodnie z oczekiwaniami o 1,1%. Wynagrodzenie pozytywnie zaskoczyło, oczekiwano wzrostu na poziomie 3,4% rok do roku, odczyt wyniósł 4,9%. Rynek zareagował umocnienie złotego, który ponownie zbliżył się do dziennych minimów.

O 14:30 zza oceanu napłynęły dane o inflacji konsumenckiej w USA. Dane zbliżone do oczekiwań. Inflacja bazowa CPI 0,2% w ujęciu miesięcznym oraz 1,8% (oczekiwano: 1,7%) w ujęciu rocznym. Efektem publikacji tych danych jest umocnienie amerykańskiego dolara. O 15:55 poznamy wstępny indeks Uniwersytetu Michigan. Analitycy oczekują odczytu na poziomie 94 pkt.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Euro odpiera atak jastrzębiego FEDu
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Złoty kapituluje?
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Wciśnięta pauza
Krzysztof Adamczak