Paniki na rynkach nie widać

25 lis 2015 Autor: Krzysztof Pawlak

Głównym wydarzeniem dnia wczorajszego był incydent militarny między Turcją a Rosją. Rodzi to obawy o wybuch konfliktu na linii NATO-Rosja, co przekłada się na wzrost awersji do ryzyka. W takich sytuacjach zyskują zazwyczaj waluty uważane za bezpieczne, a więc frank szwajcarski, jen i dolar. Trzeba wziąć pod uwagę, że sytuacja geopolityczna i tak jest już dłuższy czas napięta.

Największe mocarstwa na świecie walczą z Państwem Islamskim, a do tego trzeba dodać, że konflikt militarny na Ukrainie cały czas nie został zażegnany. Niepewność na rynkach nie sprzyja zajmowaniu jakichkolwiek pozycji przez inwestorów, a do tego trzeba jeszcze dołożyć to, że jutro nie będzie handlu w Stanach Zjednoczonych.

Mimo wszystko trudno się jednak spodziewać rozwinięcia konfliktu rosyjsko-tureckiego. Turcja jest drugim największym odbiorcom energii z Rosji. Z pewnością rosyjska gospodarka potrzebuje by nic w tej kwestii się nie zmieniło. Rynki póki co pozostają spokojne, i trzymają się dwóch bazowych scenariuszy czyli oczekiwanej podwyżki stóp procentowych w USA i luzowania polityki monetarnej przez EBC.

Polski złoty dzisiaj traci na wartości, co jest pokłosiem ucieczki inwestorów od ryzyka. Poranek był jeszcze spokojny ale po godzinie 9 tempo osłabienia złotówki znacznie wzrosło. W efekcie na EUR/PLN przebiliśmy 4,27, na USD/PLN 4,02, na CHF/PLN 3,94.

Polska waluta zupełnie nie zareagowała na bardzo dobry odczyt bezrobocia w Polsce. Stopa bezrobocia wyniosła 9,6% i spadła ósmy miesiąc z rzędu. Takie wartości bezrobocia były w Polsce widziane w 2008 roku, a trzeba dodać, że rok zaczynaliśmy z poziomu 12%.
Dzisiaj poznamy szereg danych z amerykańskiej gospodarki. Szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę na na zamówienia na dobra trwałe (14.30), wnioski o zasiłki dla bezrobotnych (14.30), i dane o sprzedaży nowych domów (16.00). Jednak przed jutrzejszym Dniem Dziękczynienia i pewnie niemrawym piątkiem tylko dane znacznie odbiegające od prognoz mogą wywołać jakąś reakcję na rynkach.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

PLN w świątecznym marazmie

09 gru 2022

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Bez zmian po raz trzeci!

08 gru 2022

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Czy RPP podtrzyma etap pauzy?

07 gru 2022

Dawid Górny