Odreagowanie na parze EUR/USD

17 mar 2015 Autor: Krzysztof Pawlak

Dzisiejszy dzień na rynku walutowym przebiega spokojnie, a jego uczestnicy powoli zaczynają grać już pod jutrzejsze wydarzenie. Najważniejsze światowe waluty kontynuują odreagowanie w stosunku do amerykańskiego dolara. Ruch korekcyjny na parze EUR/USD, przełożył się również na złotego. Kurs na parze USD/PLN cofnął się do poziomu 3,90 z okolic 3,97 czyli ostatnich 11-letnich maksimów.

Ostatnie napływające dane z amerykańskiej gospodarki zdecydowanie rozczarowywują, i są dużo gorsze od oczekiwań analityków. Wczoraj poznaliśmy słabszy odczyt indeksu NY Empire State 6,9 pkt. przy prognozie 8 pkt, a także dynamikę produkcji przemysłowej na poziomie 0,1% przy konsensusie 0,2%.  W efekcie kurs pary EUR/USD wzrósł powyżej poziomu 1,06. Jednak na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba poczekać do środy i konferencję po posiedzeniu FED. Widać jednak, że część inwestorów skróciła swoje pozycje dolarowe i zrealizowała zyski w obawie przed mniej jastrzębim stanowiskiem FOMC. Co może skutkować przełożeniem podwyżki stóp procentowych w USA na koniec roku.

W rodzimej gospodarce wczoraj poznaliśmy dość zaskakujące dane z zakresu salda rachunku bieżącego. Gdzie niespodziewanie pojawiła się nadwyżka na poziomie 56 mln euro wobec prognoz na poziomie  920 mln euro deficytu. Publikacje te powinny wspierać kwotowania polskiej waluty.

W trakcie dzisiejszej sesji poznaliśmy odczyt indeksu instytutu ZEW dla niemieckiej gospodarki, który wzrósł z 53 pkt do 54,8 pkt. Jest to odczyt najlepszy od roku, ale mimo wszystko analitycy oczekiwali bardziej okazałego wyniku.

Dzisiaj GUS poda dane na temat przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia za luty. Konsensus zakłada wzrost odpowiednio o 3,2% i 1,3%, jednak publikacje te nie powinny się przełożyć na złotego. O 13.30 poznamy dane z amerykańskiej gospodarki, liczbę wydanych pozwoleń na budowę oraz ilość rozpoczętych budów nowych domów. Są to kolejne dane trudne do jednoznacznej oceny biorąc pod uwagę trudne warunki pogodowe w USA w ostatnim czasie.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Inflacyjny szczyt coraz wyżej

30 wrz 2022

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Powrót “oznak życia” na GBP

29 wrz 2022

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Taka akcja, żebyś dał piątaka

28 wrz 2022

Krzysztof Adamczak