pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Niespodzianka z USA

Niespodzianka z USA

26 mar 2020 Autor: Maciej Przygórzewski

Liczba wniosków o zasiłki dla bezrobotnych w USA eksplodowała. Wzrost w ciągu tygodnia o taki rząd wielkości to coś, co się nie dzieje w standardowych warunkach na takich wskaźnikach. Nie dzieje a jednak się stało.

Amerykański rynek pracy zaskoczył

Wszyscy spodziewali się, że dane z Amerykańskiego rynku pracy będą słabe. Tygodniowe dane na temat nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych przeważnie znajdowały się w przedziale 200-230 tysięcy sztuk w ostatnich miesiącach. Ostatni tydzień pokazał 3283 tysiące wniosków. Wynik ten byłby najwyższy od lat, nawet gdyby był 10-krotnie mniejszy. Pokazuje on, że kryzys będzie miał bardzo realny wpływ na amerykański rynek pracy. Dodatkowe 3 mln wniosków bardzo szybko zwiększą poziom bezrobocia. To około 2% wszystkich pracujących w USA, a to przecież jeszcze nie koniec.

Czesi tną stopy procentowe

Czeski Narodowy Bank właśnie przeprowadził drugie w ciągu dwóch tygodni cięcie stóp procentowych. Za pierwszym razem 16 marca obniżono je z 2,25% na 1,75%. Dzisiaj obniżka była silniejsza i stopy procentowe wynoszą już 1%. To dokładnie tyle samo co w Polsce, pamiętajmy jednak, że Czesi zaczynali z większego pułapu zatem zmiana ta będzie tam bardziej odczuwalna. Po obniżce stóp czeska korona tanieje. Powodem jest fakt, że wielu obserwatorów oczekiwało, że dzisiejsza redukcja wyniesie góra 0,5% a nie 0,75%.

Względna stabilizacja

Rynki powoli zaczynają się przyzwyczajać do nowych zasad gry. Waluty co prawda nadal są drogie, ale wahania się coraz mniejsze. Co wcale nie oznacza, że są niskie. Parkiety giełdowe w dalszym ciągu są na niskich poziomach, ale od kilku dni względnie się stabilizują. Surowce energetyczne, w tym ropa naftowa, też przestały spadać, co nie zmienia faktu, że ich obecny poziom potwierdza pogląd, że jesteśmy u progu kolejnego kryzysu.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych danych.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Wciśnięta pauza
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Szlachetne gwiazdy
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Higher for longer?
Krzysztof Adamczak