pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Inflacja zwalnia?

Inflacja zwalnia?

30 mar 2017 Autor: Krzysztof Adamczak

Koniunktura gospodarcza oraz dynamika cen w Europie, PKB i zasiłki dla bezrobotnych w USA.

Co słychać na starym kontynencie…?

    Dzisiaj Komisja Europejska opublikowała comiesięczne wyniki ankiet dotyczących koniunktury w strefie euro. Wyniki raczej rozczarowały, przeważnie będąc niższe od oczekiwań lub wcześniejszych odczytów. Tak było w przypadku nastrojów producentów, usługodawców czy szeroko rozumianej gospodarki. Inwestorzy jednak większą uwagę przykuwają do odczytów inflacyjnych. Pewnym preludium były dane z Hiszpanii, które wyraźnie rozczarowały. Najważniejszy jednak będzie odczyt z Niemiec, jeśli i tu inflacja zwolni, EBC dostanie solidny argument, by kontynuować program QE. W ostatnim czasie rynek chciał wierzyć, że koniec skupu aktywów jest coraz bliżej, jednak ostatnie (kontrolowane?) przecieki z Frankfurtu sugerują co innego.

… a co za oceanem?

    Kiedy Europa odkryje już wszystkie karty, do gry wejdą Stany Zjednoczone. Po pierwsze poznamy finalny odczyt dotyczący dynamiki PKB. Wstępne szacunki wskazywały na 2%, co oznaczało wyraźny spadek. Ewentualna korekta, jeśli jakakolwiek będzie, powinna być jednak w górę. W tym samym czasie poznamy liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Spodziewany jest wynik niższy od ostatniego odczytu. Po twardych liczbach przyjdzie pora na wystąpienia szefów FED z Cleveland, Dallas oraz San Francisco. Rynek nie spodziewa się po nich żadnych przełomowych deklaracji, jednak wszelkie sugestie dotyczące czerwcowego posiedzenia FOMC będą mile widziane.

U nas spokojnie.

    W Polsce brakuje dziś ważnych figur makroekonomicznych. Złoty pozostaje relatywnie mocny, zwłaszcza wobec euro, które kosztuje niewiele ponad 4,20 zł. Pozostałe waluty nieznacznie drożeją, przy czym cały czas znajdują się na stosunkowo niskich poziomach. Dolar kosztuje 3,93 zł, frank dwa grosze więcej a funt oscyluje wokół 4,90 zł.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Dwa bieguny inflacji
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

EUR/USD znów zatrzymany przy 1,08 USD
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Wzrok skierowany dzisiaj za ocean
Krzysztof Pawlak