pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Fitch ostrzega Polskę

Fitch ostrzega Polskę

28 sty 2016 Autor: Mateusz Wielewicki

Kolejna agencja ratingowa ostrzega Polskę przed obniżeniem oceny. Stopy procentowe w USA bez zmian. Przegląd kalendarza makroekonomicznego. Notowania złotego.

    Po obniżeniu ratingu dla Polski przez Standards & Poor’s i ostrzeżeniach ze strony agencji Moody’s, przyszła pora na kolejną groźbę obniżki. Tym razem głos zabrali analitycy agencji Fitch, którzy jeszcze nie tak dawno podtrzymywali swoją ocenę dla Polski. Pomimo wyraźnego wzrostu gospodarczego, dostrzegają oni ryzyka związane z prowadzeniem polityki fiskalnej, która może doprowadzić do pogłębienia się deficytu budżetowego. Agencja zapowiedziała również monitorowanie postępów w realizacji obietnic politycznych, a także opowiedziała się krytycznie za programem pomocy dla “frankowiczów”. Ponowne obniżenie ratingu Polski może wpłynąć negatywnie na notowania polskiej waluty tak, jak miało to niedawno miejsce po decyzji S&P.

    Wczoraj wieczorem miało miejsce jedno z ważniejszych wydarzeń ekonomicznych mijającego miesiąca. FOMC, czyli Komitet Federalny ds. Otwartego Rynku ogłosił decyzje w sprawie wysokości stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Pozostawiono je na dotychczasowym poziomie 0,25 – 0,5%. Decyzja ta nie zaskoczyła oczekiwań analityków, którzy za najwcześniejszy możliwy termin podwyższenia wysokości stóp wskazywali marzec.

    O godzinie 10:30 brytyjski Urząd Statystyczny podał wysokość wzrostu produktu krajowego brutto w IV kwartale. Nie był on zaskoczeniem. Wyniósł 1,9% i tym samym zrównał się z rynkowymi prognozami. Godzina 11:00 to odczyt indeksów nastrojów gospodarczych w Strefie Euro. Niestety praktycznie wszystkie okazały się gorsze od oczekiwanych.

    Dzisiaj poznaliśmy również dane z Niemiec. Inflacja konsumencka u naszych zachodnich sąsiadów zmalała o 0,8% z miesiąca na miesiąc. Z kolei rok do roku urosła o 0,5%. Oba te wyniki nie zaskoczyły obserwatorów rynku, czym nie wpłynęły znacząco na notowania europejskiej waluty.

    O godzinie 14:30 czasu polskiego poznaliśmy ważne dane z amerykańskiej gospodarki. Po ogłoszeniu liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych można stwierdzić, że rynek pracy w Stanach ma się dobrze. Wynik 278 tys. okazał się niższy od oczekiwanego, a także niższy od poprzedniego. Z drugiej strony pojawiły się niepokojące dane dotyczące zamówień na dobra. Miesięczna dynamika tego wskaźnika znalazła się poniżej oczekiwań i wyniosła -1,2%.

    W dniu dzisiejszym polska waluta umocniła się w stosunku do głównych walut. Euro potaniało z 4,47 zł do 4,45 zł. W stosunku do franka szwajcarskiego złotówka również umocniła się o dwa grosze i za szwajcarską walutę należy zapłacić 4,02 zł. Brytyjska waluta osłabiła się wobec złotego o 1 grosz, a jej cena ustaliła się na poziomie 5,84 zł. Koszt dolara amerykańskiego to dziś 4,08 zł.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

EBC czeka na wrzesień
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Huk tłuczonej giełdy
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Sztuka interpretacji
Krzysztof Adamczak