pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Dzień odczytów PMI dla przemysłu

Dzień odczytów PMI dla przemysłu

01 cze 2022 Autor: Dawid Górny

Wraz z początkiem miesiąca zostaliśmy zasypani odczytami PMI dla przemysłu z wielu państw. Tak jak dla całej strefy euro indeks nie wykazał większych odchyleń, w innych krajach znaleźliśmy się poniżej oczekiwań. Najgorsze dane napłynęły z Polski. Jesteśmy dziś jedynym krajem, dla którego wartość indeksu osiągnęła wartość poniżej neutralnej granicy 50 punktów.

Morze słabych odczytów PMI w Europie

Do południa byliśmy świadkami słabych odczytów indeksu PMI dla przemysłu w wielu krajach Starego Kontynentu. Przypomnijmy, że indeks PMI mówi o prognozach wzrostu albo spadku aktywności ekonomicznej w danym sektorze gospodarki. Wyliczany jest na podstawie ankiet przeprowadzanych z menedżerami, którzy w tym w tym przypadku są zatrudnieni w przemyśle. Indeks o wartości 50 uznawany jest za neutralny, liczby powyżej tego poziomu wskazują na ożywienie przemysłu i odwrotnie. Co prawda, finalne PMI dla całej strefy euro to 54,6, czyli o 0,2 punktu wyżej od oczekiwań, to jednak w stosunku do odczytu sprzed miesiąca (55,5) odnotowaliśmy spadek. Tak jak w eurozonie, spadki indeksu PMI dla przemysłu w ujęciu miesięcznym były widoczne również w wielu europejskich krajach np. Włochy, Szwajcaria, Węgry czy Czechy. Jednak najgorszy jednostkowy odczyt należy w tym miesiącu do Polski. Według analityków powyższe informacje mogły być hamulcem dla wspólnej waluty podczas porannej próby umocnienia się w stosunku do dolara. W drugiej części dnia euro podejmuje kolejną próbę na przebicie 1,073$.

PMI dla polskiego przemysłu poniżej 50 punktów

Wśród dzisiejszego rankingu na indeks PMI dla przemysłu w Europie Polska zajęła ostatnie miejsce. Wartość 48,5 jest jednocześnie jedynym odczytem na Starym Kontynencie poniżej bariery 50 punktów. Tak niska wartość sugeruje spowolnienie w polskim przemyśle. Poranny odczyt wraz ze słabnącym kursem na EUR/USD prawdopodobnie spowodował osłabienie się polskiego złotego w stosunku do euro, funta szterlinga oraz amerykańskiego dolara. W drugiej części dnia polski orzeł nabiera siły tak jak euro do dolara.

Dwuznaczne dane z Niemczech

Pomimo informacji, które zamieściłem w pierwszym akapicie, w Europie znalazły się dwa państwa z dobrymi odczytami PMI dla przemysłu. Obok pozytywnych danych z Hiszpanii dobre dane napłynęły także z Niemiec. Wartość indeksu PMI dla przemysłu u naszych zachodnich sąsiadów wyniosła 54,8 i była wyższa od prognoz oraz od odczytów sprzed miesiąca odpowiednio o 0,1 i 0,2 punktu. Ten w miarę pozytywny obraz mogą jednak nieco rozmyć dane dotyczące sprzedaży detalicznej. Zgodnie z danymi w dzisiejszym kalendarzu makroekonomiczny zauważamy rozbieżność w sprzedaży detalicznej, która zgodnie z oczekiwaniami miała wynieść 4%, a ostatecznie spadła do wartości minus 0,4% w ujęciu rocznym. Jest to duża różnica dla najsilniejszej gospodarki w Europie, która może być jednym z wielu argumentów, które zainspirują EBC do podjęcia właściwych decyzji w lipcu.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Niebieski ekran śmierci
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

EBC czeka na wrzesień
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Huk tłuczonej giełdy
Krzysztof Adamczak