pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Drugi dzień szczytu UE

Drugi dzień szczytu UE

19 lut 2016 Autor: Krzysztof Adamczak

Debata nad Brexitem, inflacja za oceanem oraz silna złotówka.

    Głównym tematem trwającego w Brukseli szczytu, jest zatrzymanie Wielkiej Brytanii w szeregach UE. Pierwszy dzień spotkania szefów państw Unii Europejskiej nie przyniósł żadnych przełomowych rozwiązań. I to pomimo przedłużających się rozmów, które zakończyły się dopiero we wczesnych godzinach porannych. Do kompromisu cały czas jest jeszcze daleka droga, a nierozwiązanych kwestii nie ubywa. Donald Tusk zapowiedział jednak, że ma nadzieję, że jest to ostatni szczyt UE, na którym debatuje się o Brexicie. Szef Rady Europejskiej nie wyklucza możliwości przedłużenia obecnego spotkania o kolejne dni, jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte.

    David Cameron pod groźbą opuszczenia Unii próbuje wymusić jak największe ustępstwa i porusza wiele drażliwych kwestii. Kraje Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polska, zgłaszają zastrzeżenia wobec zmian w zasiłkach dla imigrantów z państw UE. Paryż oczekuje, że londyńskie City nie będzie traktowane preferencyjnie wobec pozostałych ośrodków finansowych na kontynencie. Zgłasza również wątpliwości co do ingerencji UK w decyzje strefy euro. Belgom nie podobają się z kolei zapisy dotyczące integracji europejskiej i oczekują ich korekty.

    O tym, jak istotny dla rynków finansowych jest obecny szczyt Unii, świadczyć może dzisiejsze zachowanie funta. O 10:30 poznaliśmy odczyty dotyczące sprzedaży detalicznej. Okazały się one zaskakująco wysokie. Wzrosła ona o 5,2% w ujęciu rocznym przy oczekiwaniach rynkowych na poziomie 3,6%. Również miesięczna dynamika przerosła oczekiwania rynkowe i wyniosła 2,3%. Pomimo tak dobrych odczytów, funt po ich ogłoszeniu zaczął się widocznie osłabiać. Później brytyjska waluta zaczęła odrabiać straty jednak nie zdołała trwale zmienić obranego kierunku.

    O 14:30 poznaliśmy odczyty inflacyjne ze Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. O tym, że “żyjemy w ciekawych czasach” może świadczyć fakt, że pozytywnym zaskoczeniem jest wynik powyżej oczekiwanego. Takie też były dzisiejsze odczyty. Inflacja bazowa w USA wyniosła 2,2% w ujęciu rocznym i była o 10 punktów bazowych wyższa od oczekiwań. W przeciągu miesiąca ceny wzrosły o 0,3%, co też było wynikiem nieznacznie wyższym od założeń analityków. Po tych informacjach dolar umocnił się. Rosnące ceny mogą sprzyjać marcowej podwyżce stóp procentowych przez FED. W Kanadzie inflacja bazowa wyniosła 2,0% w ujęciu rocznym oraz 0,3% miesiąc do miesiąca. Oba wyniki były nieznacznie wyższe od oczekiwań.

    Polski złoty dzisiaj umacnia się wobec wszystkich głównych walut. W dużej mierze ze względu na szczyt, najwięcej udało się odrobić wobec funta. Szterling tanieje dziś o 3 grosze i obecnie kosztuje 5,63 zł. Za pozostałe trzy główne waluty należy obecnie zapłacić o grosza mniej niż na wczorajszym zamknięciu. Euro kosztuje poniżej 4,38 zł, dolar 3,94 zł, a frank szwajcarski 3,97 zł.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Huk tłuczonej giełdy
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Sztuka interpretacji
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Szary nosorożec
Krzysztof Adamczak