Debata nad Brexitem, inflacja za oceanem oraz silna złotówka.

Głównym tematem trwającego w Brukseli szczytu, jest zatrzymanie Wielkiej Brytanii w szeregach UE. Pierwszy dzień spotkania szefów państw Unii Europejskiej nie przyniósł żadnych przełomowych rozwiązań. I to pomimo przedłużających się rozmów, które zakończyły się dopiero we wczesnych godzinach porannych. Do kompromisu cały czas jest jeszcze daleka droga, a nierozwiązanych kwestii nie ubywa. Donald Tusk zapowiedział jednak, że ma nadzieję, że jest to ostatni szczyt UE, na którym debatuje się o Brexicie. Szef Rady Europejskiej nie wyklucza możliwości przedłużenia obecnego spotkania o kolejne dni, jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte.

David Cameron pod groźbą opuszczenia Unii próbuje wymusić jak największe ustępstwa i porusza wiele drażliwych kwestii. Kraje Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polska, zgłaszają zastrzeżenia wobec zmian w zasiłkach dla imigrantów z państw UE. Paryż oczekuje, że londyńskie City nie będzie traktowane preferencyjnie wobec pozostałych ośrodków finansowych na kontynencie. Zgłasza również wątpliwości co do ingerencji UK w decyzje strefy euro. Belgom nie podobają się z kolei zapisy dotyczące integracji europejskiej i oczekują ich korekty.

O tym, jak istotny dla rynków finansowych jest obecny szczyt Unii, świadczyć może dzisiejsze zachowanie funta. O 10:30 poznaliśmy odczyty dotyczące sprzedaży detalicznej. Okazały się one zaskakująco wysokie. Wzrosła ona o 5,2% w ujęciu rocznym przy oczekiwaniach rynkowych na poziomie 3,6%. Również miesięczna dynamika przerosła oczekiwania rynkowe i wyniosła 2,3%. Pomimo tak dobrych odczytów, funt po ich ogłoszeniu zaczął się widocznie osłabiać. Później brytyjska waluta zaczęła odrabiać straty jednak nie zdołała trwale zmienić obranego kierunku.

O 14:30 poznaliśmy odczyty inflacyjne ze Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. O tym, że “żyjemy w ciekawych czasach” może świadczyć fakt, że pozytywnym zaskoczeniem jest wynik powyżej oczekiwanego. Takie też były dzisiejsze odczyty. Inflacja bazowa w USA wyniosła 2,2% w ujęciu rocznym i była o 10 punktów bazowych wyższa od oczekiwań. W przeciągu miesiąca ceny wzrosły o 0,3%, co też było wynikiem nieznacznie wyższym od założeń analityków. Po tych informacjach dolar umocnił się. Rosnące ceny mogą sprzyjać marcowej podwyżce stóp procentowych przez FED. W Kanadzie inflacja bazowa wyniosła 2,0% w ujęciu rocznym oraz 0,3% miesiąc do miesiąca. Oba wyniki były nieznacznie wyższe od oczekiwań.

Polski złoty dzisiaj umacnia się wobec wszystkich głównych walut. W dużej mierze ze względu na szczyt, najwięcej udało się odrobić wobec funta. Szterling tanieje dziś o 3 grosze i obecnie kosztuje 5,63 zł. Za pozostałe trzy główne waluty należy obecnie zapłacić o grosza mniej niż na wczorajszym zamknięciu. Euro kosztuje poniżej 4,38 zł, dolar 3,94 zł, a frank szwajcarski 3,97 zł.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Marcowe szczyty zagrożone?

25 Wrz 2020

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Raz zdobytej władzy nie oddamy!

24 Wrz 2020

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Lek nie działa na złotego

23 Wrz 2020

Krzysztof Adamczak