pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Dolar coraz wyżej

Dolar coraz wyżej

26 maj 2015 Autor: Marcin Rogalski

Sytuacja na dolarze od piątku jest bardzo dynamiczna. Dzisiaj USD/PLN znajduje się na poziomach z początku kwietnia i nadal zyskuje na wartości, dzisiaj już ponad 5 groszy, zbliżając się do poziomu 3,80 zł. Na głównej parze walutowej handel odbywa się na poziomie 1,09 USD, podczas kiedy jeszcze w piątek eurodolar dobijał do poziomu 1,12 USD.

Osłabienie europejskiej waluty oraz wynik wyborów przekładają się na osłabianie polskiego złotego. Szczególnie istotne jest to dla kredytobiorców frankowych, dla których kwotowania szwajcarskiej waluty są coraz bardziej dotkliwe. Rata kredytów frankowych staje się coraz większym wydatkiem. Dzisiaj w południe CHF/PLN był handlowany już po 4,00 zł.

Inwestorzy patrzą przychylnie na dolara z kilku powodów, głównie mają na uwadze słowa Janet Yellen, która dała do zrozumienia, że jeszcze w tym roku dojdzie w USA do podwyżki stóp procentowych. Wpływ na umocnienie dolara mają też słabe dane ze Strefy Euro oraz przeciągające się problemy Grecji i ciągle realne ryzyko bankructwa tego kraju.

Wtorek, czyli dzień po “przedłużonym weekendzie” w najważniejszych centrach finansowych, obfituje w publikacje danych makroekonomicznych. O 10:00 poznaliśmy jedyne w dniu dzisiejszym dane makro z rodzimej gospodarki – stopę bezrobocia za kwiecień. Odczyt okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków i wyniósł 11,2% (poprzednio: 11,7%). Rynek przyjął tę informację spokojnie.

Przed nami ciąg publikacji z USA. O 14:30 poznamy zamówienia na dobra trwałego użytku (prognoza: -0,4%) oraz zamówienia na dobra bez środków transportu (prognoza: 0,4%). O 15:45 wstępny PMI dla usług za maj (oczekiwania: 57 pkt.). O godzinie 16:00 będzie miała miejsce publikacja danych ze Stanów Zjednoczonych nt. sprzedaży nowych domów za kwiecień (prognozy: 510 tys.) oraz indeks zaufania konsumentów Conference Board, co do którego oczekiwania rynku kształtują się na poziomie 95 pkt.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Dwa bieguny inflacji
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

EUR/USD znów zatrzymany przy 1,08 USD
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Wzrok skierowany dzisiaj za ocean
Krzysztof Pawlak