Dolar coraz mocniejszy

19 maja 2016 Autor: Mateusz Wielewicki

Protokół z posiedzenia FOMC umacnia dolara. Po południu seria danych z polskiej gospodarki. Wyhamowanie wzrostów na złotówce.

Wczoraj wieczorem ogłoszony został protokół z posiedzenia Federalnego Komitetu ds. Otwartego Rynku. Okazało się, że podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych jest bliższa niż się tego spodziewano. Taki scenariusz jest bardzo możliwy już na najbliższym posiedzeniu, o ile warunki makroekonomiczne nie ulegną pogorszeniu. Efektem wczorajszej informacji było umocnienie się amerykańskiej waluty wobec euro. Obecne notowania paru EUR/USD oscylują wokół poziomu 1,12.

Pierwsze dane z polskiej gospodarki poznaliśmy już o godzinie 9:00. Wskaźnik dobrobytu według BIEC w maju wyniósł 103,4 pkt. i był wyższy od poprzedniego odczytu. O godzinie 10:30 poznaliśmy wyniki sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii. Okazały się one lepsze od oczekiwanego wyniku. Tamtejsza sprzedaż detaliczna w ujęciu miesięcznym rośnie w tempie 1,3%, a rok do roku jej wzrost wynosi 4,3%.

W dalszej części dnia poznamy serię danych z Polski. Ogłoszona zostanie dynamika produkcji przemysłowej oraz budowlano-montażowej. Ponadto Główny Urząd Statystyczny przedstawi wyniki sprzedaży detalicznej oraz dynamikę cen produkcji.

O godzinie 14:30 poznamy ważne dane z rynku pracy w USA. Opublikowana zostanie liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Analitycy przewidują 276 tysięcy złożonych wniosków.

W dniu dzisiejszym złotówka nie traci już tak mocno na wartości jak wczoraj. Funt podrożał o 2 grosze, a obecny koszt jego zakupu wynosi 5,73 zł. O jeden grosz więcej niż wczoraj zapłacimy dzisiaj za dolara. jego cena wynosi 3,92 zł. Od wczoraj nie zmieniła się cena euro i franka. Za te waluty trzeb odpowiednio zapłacić 4,39 zł oraz 3,96 zł.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Risk off gniecie złotego

07 lut 2023

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Jak dolar z popiołów

06 lut 2023

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Ciekawy koniec ciekawego tygodnia

03 lut 2023

Krzysztof Adamczak