pl
Strona główna > Komentarze walutowe > To był prawdziwy rollercoaster

To był prawdziwy rollercoaster

17 mar 2023 Autor: Dawid Górny

W piątek na rynkach mamy zdecydowanie mniej emocji, jeżeli porównamy je do tego, co działo się na początku tygodnia. Co prawda, dziś otrzymaliśmy odczyty inflacyjne z eurozony, jednak nie odznaczyły się one na wykresie głównej pary walutowej świata. To pokazuje, że w ciągu kilku ostatnich dni, inwestorzy mniejszą wagę przypisywali wydarzeniom z kalendarza makroekonomicznego. 

Inflacja w strefie euro

Po wczorajszej decyzji Europejskiego Banku Centralnego o podwyżce kosztu pieniądza w eurozonie o 50 p.b. dziś otrzymaliśmy równie istotny odczyt dla tego obszaru. Zharmonizowany wskaźnik inflacji konsumenckiej spadł o 0,1% w ujęciu rocznym, co jest zgodne z rynkowym konsensusem. Aktualnie inflacja HICP dla strefy euro wynosi 8,5%. Możemy zatem mówić o kolejnym z rzędu spadku omawianego wskaźnika, jednak do celu inflacyjnego nadal bardzo daleko. Tym bardziej jeśli spojrzymy na poszczególne państwa unijne. Najwyższa dynamika cen jest na Węgrzech (25,8%) oraz Łotwie (20,1%). Najlepiej sytuacja wygląda na Luksemburgu, gdzie ceny rosną (tylko) o 4,8% w ujęciu rocznym. 

Dynamika cen w Polsce

Skoro zwróciliśmy uwagę na państwa z granicznymi wartościami inflacji, warto dodać, że Polska niebezpiecznie zbliża się do niechlubnego podium. Odczyt na poziomie 17,2% plasuje nasz kraj na piątej pozycji od końca. Oprócz dwóch państw wymienionych w poprzednim akapicie, gorzej niż nad Wisłą jest jeszcze w Czechach oraz Estonii. Warto przeanalizować także aspekt miesięcznej zmiany inflacji konsumenckiej. Zgodnie z danymi od Eurostat, w naszym kraju wzrost cen był na poziomie 1,1% m/m, a to już druga pozycja od końca (egzekwo ze Słowacją). Wyższy odczyt był jedynie w Irlandii (1,5% m/m). Nie cieszą również dane wskaźnika inflacji bazowej z naszego kraju. Jego wzrost do poziomu 12% (poprzednio 11,7%) tylko potwierdza, że źródła problemu wysokiej dynamiki cen powinniśmy doszukiwać się jednak wewnątrz własnej gospodarki.

Dużo zmian

Kończący się tydzień możemy podsumować mianem gospodarczego kalejdoskopu. Działo się naprawdę wiele. Ostatecznie wyszło na to, że bankom, które są w złej kondycji finansowej zostanie udzielona pomoc od instytucji państwowych. W USA FED wprowadza nowe narzędzie o nazwie Bank Term Funding Program będące programem pożyczek dla banków pod zastaw papierów skarbowych. Szwajcarski Bank Narodowy pożycza Credit Suisse 50 mld CHF. Do tego spada inflacja konsumencka w Stanach oraz strefie euro. A na to wszystko EBC podnosi koszt pieniądza. W tym czasie złoto rośnie. W piątek po południu cena za jedną uncję wynosi ok. 1950 USD. Rosną także kryptowaluty. Bitcoin w czasie pisania tego tekstu wyceniany jest na ok. 26600 USD. Spadki obserwowaliśmy natomiast na giełdach. Zniżkowała także ropa. Indeks OIL WTI w czasie podwyższonych obaw o recesję, dwukrotnie odbijał się w tym tygodniu od wsparcia na poziomie 65 USD. Poziom ten widzieliśmy ostatnio w grudniu 2021 roku. 

W piątek o godzinie 15:30 kurs głównej pary walutowej świata oscyluje wokół 1,063 dolara za jedno euro. Złoty odrabia poranne spadki. EUR/PLN to ok. 4,695 PLN, USD/PLN wskazuje ok. 4,415 PLN. Wykres GBP/PLN znajduje się na poziomie 5,365 PLN, natomiast za jednego franka szwajcarskiego zapłacimy niecałe 4,765 PLN.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

USD nie odpuszcza, ale PLN się broni
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

SNB obniża, CHF traci
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

USD odpuszcza, PLN kontratakuje
Adam Fuchs