pl

Brexit

23 cze 2016 Autor: Krzysztof Adamczak

Mnóstwo danych, mało graczy. Rynki wstrzymują oddech.

O 8:00 rano rozpoczęło się tak wyczekiwane referendum. Potrwa ono do 23:00 i do tej pory nie będą mogły być publikowane sondaże exit poll. Ostatnie badanie portalu YouGov wskazuje na nieznaczną przewagę zwolenników pozostania w Unii Europejskiej. Szacuje się, że około 5:00 rano będzie podliczona wystarczająca liczba głosów, by wskazać, która opcja zwyciężyła. Dopiero jednak o 8:00 poznamy wyniki ze wszystkich okręgów wyborczych i wtedy też będzie można spodziewać się oficjalnych wyników.

Rezultat głosowania będzie miał oczywiście największy wpływ na funta, ale mocno wpłynie również na euro oraz na złotego. Ewentualny Brexit prawdopodobnie mocno osłabi te trzy waluty. Zyskają za to waluty uznawane za bezpieczną przystań, czyli między innymi frank szwajcarski. Odwrotny skutek będzie miało pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii, jednak ten scenariusz rynki w pewnym stopniu już zdyskontowały, więc reakcja w tym wypadku może być słabsza.

W dzisiejszym kalendarzu nie brakuje interesujących pozycji, które jednak pozostają w cieniu referendum. Wyniki indeksu PMI dla przemysłu we Francji i Japonii okazały się niższe od prognoz. W Niemczech za to zaskoczyły in plus, przez co wynik dla strefy euro również był powyżej oczekiwań. Indeks PMI dla usług był za to poniżej prognoz zarówno we Francji, jak i u naszych zachodnich sąsiadów.

O 10:00 Norges Bank poinformował o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie 0,5%. W komunikacie można znaleźć sugestie, że jeszcze w tym roku dojdzie do cięcia stóp, przy czym niewykluczone pozostaje zejście poniżej zera. Norwegowie zwracają uwagę na słabnąca gospodarkę, niskie tempo wzrostu wynagrodzeń, problemy z inflacją oraz zbyt silną walutę. Po ogłoszeniu decyzji korona jeszcze bardziej się umocniła.

W Polsce Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia w maju spadła do 9,1%. Jest to wynik zgodny z oczekiwaniami rynku. Nasza waluta pomimo słabego początku sesji teraz dość wyraźnie się umacnia. Euro obecnie kosztuje 4,35 zł, frank zmaga się z poziomem 4,00 zł. Najmocniej tanieje dolar, za którego należy zapłacić już 4 grosze mniej niż wczoraj.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Higher for longer?
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Dolar słabnie, nawet do jena!
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Inflacja na tapet cz.2
Dawid Górny