pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Bezrobocie w Polsce coraz niższe

Bezrobocie w Polsce coraz niższe

09 wrz 2015 Autor: Marcin Rogalski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że stopa bezrobocia w Polsce na koniec sierpnia wyniosła 10% (na koniec lipca 10,1%). Jest to najniższy odczyt od ponad 6 lat. Na początku roku wskaźnik ten znajdował się na poziomie 12% i jest to już 6. miesiąc spadkowy w tym roku. Warto pamiętać, że duży wpływ na ten odczyt ma sezonowość związana z okresem letnim, która sprzyja zmniejszaniu bezrobocia.

Dane te nie zaskoczyły specjalnie inwestorów. Dzień mija spokojnie, a handel odbywa się przy niewielkiej zmienności. W dniu dzisiejszym na parach kwotowanych do polskiego złotego obserwujemy niewielkie spadki w wycenie euro (4,21 zł) oraz funta szterlinga (5,79 zł). Dolar amerykański utrzymuje się na poziomie wczorajszego zamknięcia sesji – 3,77 zł. Frank szwajcarski koryguje wczorajszą deprecjację, aktualnie jest wyceniany na poziomie 3,86 zł.

Kalendarium makroekonomiczne na dzisiejszą sesję jest relatywnie ubogie. Przed południem poznaliśmy dane z Wielkiej Brytanii o produkcji przemysłowej i bilansie handlu zagranicznego. Dane okazały się gorsze od oczekiwań, tzn. wyniki produkcji wykazały dynamikę niższą od oczekiwań – produkcja przemysłowa wyniosła w lipcu 0,8% w ujęciu rocznym (oczekiwano: 1,4%). Bilans wykazał deficyt handlowy na poziomie 11 mld funtów (oczekiwano: 9,5 mld).

Brak istotnych impulsów do silniejszych reakcji wskazuje na to, że do końca tygodnia złoty pozostanie w miarę stabilny. Najważniejszym wydarzeniem w średnim terminie jest przyszłotygodniowe posiedzenie Fed. O ile rynki zakładają raczej rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych w USA pod koniec roku albo na początku przyszłego, to i tak nie można definitywnie wykluczyć podwyżki już we wrześniu. Z całą pewnością miałoby to negatywny wpływ na rynki, poprzez osłabienie obligacji i pozostałych aktywów.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Dwa bieguny inflacji
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

EUR/USD znów zatrzymany przy 1,08 USD
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Wzrok skierowany dzisiaj za ocean
Krzysztof Pawlak