Bezrobocie w Polsce coraz niższe

09 wrz 2015 Autor: Marcin Rogalski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że stopa bezrobocia w Polsce na koniec sierpnia wyniosła 10% (na koniec lipca 10,1%). Jest to najniższy odczyt od ponad 6 lat. Na początku roku wskaźnik ten znajdował się na poziomie 12% i jest to już 6. miesiąc spadkowy w tym roku. Warto pamiętać, że duży wpływ na ten odczyt ma sezonowość związana z okresem letnim, która sprzyja zmniejszaniu bezrobocia.

Dane te nie zaskoczyły specjalnie inwestorów. Dzień mija spokojnie, a handel odbywa się przy niewielkiej zmienności. W dniu dzisiejszym na parach kwotowanych do polskiego złotego obserwujemy niewielkie spadki w wycenie euro (4,21 zł) oraz funta szterlinga (5,79 zł). Dolar amerykański utrzymuje się na poziomie wczorajszego zamknięcia sesji – 3,77 zł. Frank szwajcarski koryguje wczorajszą deprecjację, aktualnie jest wyceniany na poziomie 3,86 zł.

Kalendarium makroekonomiczne na dzisiejszą sesję jest relatywnie ubogie. Przed południem poznaliśmy dane z Wielkiej Brytanii o produkcji przemysłowej i bilansie handlu zagranicznego. Dane okazały się gorsze od oczekiwań, tzn. wyniki produkcji wykazały dynamikę niższą od oczekiwań – produkcja przemysłowa wyniosła w lipcu 0,8% w ujęciu rocznym (oczekiwano: 1,4%). Bilans wykazał deficyt handlowy na poziomie 11 mld funtów (oczekiwano: 9,5 mld).

Brak istotnych impulsów do silniejszych reakcji wskazuje na to, że do końca tygodnia złoty pozostanie w miarę stabilny. Najważniejszym wydarzeniem w średnim terminie jest przyszłotygodniowe posiedzenie Fed. O ile rynki zakładają raczej rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych w USA pod koniec roku albo na początku przyszłego, to i tak nie można definitywnie wykluczyć podwyżki już we wrześniu. Z całą pewnością miałoby to negatywny wpływ na rynki, poprzez osłabienie obligacji i pozostałych aktywów.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Inflacyjny szczyt coraz wyżej

30 wrz 2022

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Powrót “oznak życia” na GBP

29 wrz 2022

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Taka akcja, żebyś dał piątaka

28 wrz 2022

Krzysztof Adamczak