pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Bardzo spokojny poniedziałek

Bardzo spokojny poniedziałek

09 mar 2015 Autor: Michał Iskat

Bieżący tydzień rozpoczął się spokojnie. Kalendarz makroekonomiczny jest dzisiaj niemal pusty. Co prawda o godzinie 10.30 zaprezentowany został Indeks Sentix dla Strefy Euro jednak historycznie jego wpływ na rynki finansowe jest znikomy. Podobnie było tym razem. Mimo że Indeks wskazał znacznie lepsze od oczekiwań sentymenty wśród inwestorów finansowych (odczyt 18,5pkt wobec szacunków 15pkt) przeszedł on niemal bez echa.

W dniu dzisiejszym w Strefie Euro rozpoczął się program skupu aktywów. Przez najbliższe 1,5 roku Europejski Bank Centralny zamierza wpompować do gospodarek europejskich 60 mld euro miesięcznie. W praktyce oznacza to wzmożoną i długofalową podaż euro, której naturalnym efektem powinno być osłabienie wspólnej waluty.

Sam termin rozpoczęcia QE w Strefie Euro można uznać za symboliczny. Osłabienie  euro widoczne jest na rynku walutowym  od dłuższego czasu. Od kilku miesięcy rynki spekulowały na terminem rozpoczęcia oraz skalą programu luzowania monetarnego na Starym Kontynencie. Co za tym idzie inwestorzy mieli czas by zdyskontować te informacje oraz zająć odpowiednie pozycje na rynkach finansowych. Efekt tych spekulacji widoczny jest w kwotowaniach głównej pary walutowej. Jeszcze w grudniu kurs EURUSD oscylował powyżej 1,20 natomiast dzisiaj mówimy o poziomie 1,08.

Z perspektywy rodzimej waluty na szczególną uwagę zasługuje zachowanie się złotego w stosunku do euro. Kumulacja wydarzeń: zeszło tygodniowa decyzji Rady Polityki Pieniężnej oraz uruchomienie programu QE przez EBC, spowodowały znaczne umocnienie złotego kosztem europejskiej waluty. W efekcie para EURPLN kwotowana jest na tegorocznych minimach tj. na poziomie 4,11.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Dwa bieguny inflacji
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

EUR/USD znów zatrzymany przy 1,08 USD
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Wzrok skierowany dzisiaj za ocean
Krzysztof Pawlak