Dzień dzisiejszy należy do bankierów centralnych. Dokładnie do Szwajcarskiego Banku Narodowego oraz Banku Anglii, które podejmują dzisiaj decyzję w kwestii stóp procentowych.

Na pierwszy ogień poszedł dzisiaj Szwajcarski Bank Centralny. Decyzja SNB nie zaskoczyła rynków. Tak jak się spodziewano główne stopy procentowe zostały pozostawione na niezmienionym poziomie (od -1,25% do -0,25%). Szwajcarzy w dalszym ciągu planują prowadzić politykę ujemnych stop procentowych w celu osłabienia wartości rodzimej waluty. SNB nadal uważa, że frank szwajcarski jest przewartościowany i nie wyklucza interwencji na rynku walutowym w celu obniżenia jego wartości.

O godzinie 13.00 uwagę rynków przykuł Bank Anglii. Podobnie jak w przypadku SNB również i tutaj nie było zaskoczenia. Stopy procentowy pozostały na niezmienionym poziomie i w dalszym ciągu podstawowa stopa procentowa wynosi 0,5%. Co więcej z komunikatu po posiedzeniu inwestorzy nie wyczytali jasnych przesłanek co do dalszych spekulacji na temat podwyżki stóp procentowych w przyszłości. Co więcej część argumentów wydaje się być raczej gołębia.  Osłabienie funta jasno wskazuje, że rynek oczekiwał czegoś więcej po BOE.

W dniu dzisiejszym czeka nas jeszcze mała doza informacji z amerykańskiej gospodarki. O godzinie 14.30 jak co czwartek poznamy kondycję rynku pracy za sprawą publikacji tygodniowych zmian nowo zarejestrowanych bezrobotnych. O godzinie 20 natomiast zaprezentowany zostanie budżet federalny. Inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na wystąpienie szefa Banku Anglii, które nastąpi o godzinie 19.00. Jak zwykle w takich przypadkach będzie to znakomity materiał do spekulacji nad dalszymi krokami BOE.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

EBC nie chce iść drogą Fed

18 Cze 2021

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Dolar przechodzi do kontrofensywy

17 Cze 2021

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Dzień, który może zmienić wiele na rynkach… albo i nic

16 Cze 2021

Krzysztof Pawlak