pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Banki Centralne rozdają karty

Banki Centralne rozdają karty

10 gru 2015 Autor: Michał Iskat

Dzień dzisiejszy należy do bankierów centralnych. Dokładnie do Szwajcarskiego Banku Narodowego oraz Banku Anglii, które podejmują dzisiaj decyzję w kwestii stóp procentowych.

Na pierwszy ogień poszedł dzisiaj Szwajcarski Bank Centralny. Decyzja SNB nie zaskoczyła rynków. Tak jak się spodziewano główne stopy procentowe zostały pozostawione na niezmienionym poziomie (od -1,25% do -0,25%). Szwajcarzy w dalszym ciągu planują prowadzić politykę ujemnych stop procentowych w celu osłabienia wartości rodzimej waluty. SNB nadal uważa, że frank szwajcarski jest przewartościowany i nie wyklucza interwencji na rynku walutowym w celu obniżenia jego wartości.

O godzinie 13.00 uwagę rynków przykuł Bank Anglii. Podobnie jak w przypadku SNB również i tutaj nie było zaskoczenia. Stopy procentowy pozostały na niezmienionym poziomie i w dalszym ciągu podstawowa stopa procentowa wynosi 0,5%. Co więcej z komunikatu po posiedzeniu inwestorzy nie wyczytali jasnych przesłanek co do dalszych spekulacji na temat podwyżki stóp procentowych w przyszłości. Co więcej część argumentów wydaje się być raczej gołębia.  Osłabienie funta jasno wskazuje, że rynek oczekiwał czegoś więcej po BOE.

W dniu dzisiejszym czeka nas jeszcze mała doza informacji z amerykańskiej gospodarki. O godzinie 14.30 jak co czwartek poznamy kondycję rynku pracy za sprawą publikacji tygodniowych zmian nowo zarejestrowanych bezrobotnych. O godzinie 20 natomiast zaprezentowany zostanie budżet federalny. Inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na wystąpienie szefa Banku Anglii, które nastąpi o godzinie 19.00. Jak zwykle w takich przypadkach będzie to znakomity materiał do spekulacji nad dalszymi krokami BOE.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Odreagowanie (nie tylko na PLN)
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Upadek PLN
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Próba opanowania emocji, ale strach pozostaje
Krzysztof Pawlak