pl

Bank Anglii

07 lut 2019 Autor: Mateusz Wielewicki

Kolejny słaby poranek

    Wczorajsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej po raz kolejny nie przyniosło żadnych nowości. Stopy procentowe zostały utrzymane na dotyczasowym poziomie, a z komunikatu prezesa NBP wnioskować można, że niechęć do zmian kosztu pieniądza  wśród członków Rady pozostaje niezmienna. Możemy się zatem spodziewać, że póki w polskiej gospodarce nie zobaczymy nagłego i znacznego załamania polityka monetarna w naszym kraju pozostanie niezmieniona. Od rana nasza waluta kontynuuje serię gorszych dni tracąc w stosunku do głównych walut. Funt brytyjski kosztuje 4,89 zł. Wspólna waluta wyceniana jest na 4,29 zł. Z kolei cena dolara amerykańskiego wynosi 3,79 zł, a franka szwajcarskiego 3,78 zł.

Prawdopodobnie bez zmian

    W dniu dzisiejszym poznamy decyzję Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Najprawdopodobniej jego członkowie  nie zdecydują się na jakiekolwiek ruchy. Za niepodejmowaniem dziś jakichkolwiek kroków przemawia chociażby ciągle niepewna przyszłość Brexitu. NIe mając pewności jakim wariantem zakończą się negocjacje z przedstawicielami wspólnoty zasadnym jest wstrzymanie się od działań. W oczekiwaniu na decyzję Marka Carneya i jego współpracowników, a także na doniesienia z dzisiejszych negocjacji premier May funt nie należy do najmocniejszej waluty na szerokim rynku.

Po południu spokojniej

Jedynym odczytem, na który warto zwrócić uwagę  w godzinach popołudniowych jest raport z rynku pracy przedstawiający liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Odreagowanie (nie tylko na PLN)
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Upadek PLN
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Próba opanowania emocji, ale strach pozostaje
Krzysztof Pawlak