pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Bank Anglii miał łatwą decyzję. EUR/USD obrał kierunek południowy.

Bank Anglii miał łatwą decyzję. EUR/USD obrał kierunek południowy.

11 maj 2017 Autor: Krzysztof Pawlak

Wielka Brytania w centrum uwagi

Dzisiejszy dzień to przede wszystkim cały pakiet danych makro i decyzja co do wysokości stóp procentowych w Wielkiej Brytanii. Publikacje w większości zawiodły. Wzrost produkcji przemysłowej wyniósł zaledwie 1,4% r/r przy prognozach na poziomie 2,1%.

Rozczarowujące dane

Jeszcze gorzej wypadły dane dotyczące wymiany handlowej. Saldo na rachunku obrotów zakończyło się rekordowym deficytem na poziomie 13,4 miliarda funtów. Pokazuje to, że wcale słabość waluty nie potrafi wyrównać wewnętrznej równowagi. I nie sprzyja wzrostowi eksportu. Oczywiście kiepskie dane spowodowały osłabienie funta na szerokim rynku. Publikacje te jednak nie miały wpływu na komunikat BoE.

Bank Anglii utrzymuje swoją politykę

Samo posiedzenie Banku Anglii nie zakończyło się jakimś przełomem. Również rozkład głosów się nie zmienił, jeden członek zagłosował za podwyżką stóp, pozostali byli zgodni aby utrzymać obecne parametry. Wydaje się, że takie podejście władz monetarnych Wielkiej Brytanii jest całkiem zrozumiałe. Niepewność związana z wcześniejszymi wyborami do tego szykujące się trudne negocjacje z Brukselą nie zachęcają do szybkiego odejścia od luźnej polityki monetarnej. A do tego trzeba dodać spadek presji inflacyjnej, która w Wielkiej Brytanii stawała się problemowa przy niewielkim wzroście gospodarczym. Wydaje się, że Bank Anglii miał teraz dużo łatwiejszą decyzję. A dylemat czy stymulować wzrost gospodarczy czy nieco schłodzić wzrost cen jest już nieaktualny. Sama decyzja plus wcześniejsze dane spowodowały spadek GBP/USD poniżej 1,29.

Złoty niezmiennie w formie

Cały czas sytuacja na złotym jest dobra. Dzisiaj szczególnie spadek na CHF/PLN był zauważalny i jesteśmy już blisko poziomów z feralnego dnia gdy kurs waluty Szwajcarii został uwolniony. W dłuższej perspektywie nadal przestrzeń do umocnienia istnieje. Bo jedyne poważne zagrożenie a więc szybsze tempo zacieśniania monetarnego w USA może się dopiero pojawić w czerwcu. A i tak jest to dość wątpliwe.

Kilka pozycji w kalendarzu

Dzisiaj jeszcze kilka danych na rynek napłynie. Szczególnie warte uwagi będą dane z USA o liczbach wniosków o zasiłek dla bezrobotnych i inflacji producenckiej. Lepsze dane od prognoz będą dodatkowym wsparciem dla dolara, który pozostaje mocny. EUR/USD jest już w okolicach 1,0860.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Niepewny dolar
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Euro odpiera atak jastrzębiego FEDu
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Złoty kapituluje?
Krzysztof Adamczak