pl

IBAN (International Bank Account Number), czyli Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego to standard numeracji kont bankowych. Używany jest np. przy wykonywaniu przelewów walutowych (krajowych i zagranicznych) między różnymi bankami.
IBAN składa się z kodu kraju (PL w przypadku Polski) i 26-cyfrowego numeru rachunku bankowego, który należy zapisać bez odstępów (bez spacji).
W niektórych bankach brak numeru konta w formacie IBAN przy przelewie walutowym powoduje pobranie dodatkowej prowizji. Podając numer rachunku w Walutomacie, nie musisz podawać konta w standardzie IBAN.