Regulamin świadczenia usług płatniczych

Regulamin obowiązuje od 15 grudnia 2019 r.