Regulamin świadczenia usług płatniczych od 15 grudnia 2019

Regulamin obowiązuje od 15 grudnia 2019 r.