pl
Strona główna > Poradniki > Jak wyrobić kartę EKUZ na wakacje?

Jak wyrobić kartę EKUZ na wakacje?

19 maj 2022

Sezon urlopowy zbliża się wielkimi krokami. Kiedy znaleźliśmy już wymarzony kierunek, czas na pakowanie, sprawdzenie dokumentów oraz zadbanie o bezpieczeństwo podczas wyjazdu. Wcześniej warto zadbać o ewentualne ubezpieczenie oraz wyrobienie karty EKUZ. Czy będzie ona dla nas wystarczającym zabezpieczeniem jeżeli wybieramy się na wypoczynek do krajów europejskich? 

kapelusz parasol okulary

Czym jest karta EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem, który uprawnia do nieodpłatnego skorzystania z podstawowej opieki medycznej podczas wyjazdu zagranicznego. EKUZ obowiązuje we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Liechtensteinie. Wyrobienie go jest bezpłatne i co ważne, nie ma jednej karty dla całej rodziny – każda osoba musi posiadać osobny dokument. 

Kartę EKUZ może wyrobić każdy uprawniony do świadczeń zdrowotnych w naszym kraju, czyli osoby ubezpieczone (pracujący, emeryci), osoby nieubezpieczone, które mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień oraz ubezpieczeni jako członkowie rodziny. 

Czy warto wyrobić kartę EKUZ?

Posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia niezbędne świadczenia medyczne, w takim samym zakresie, jak obowiązuje to obywateli w tym konkretnym kraju – wiąże się z identycznymi przywilejami, ale także obowiązkami. Przykładowo w niektórych krajach może obowiązywać pokrycie pewnego procenta honorarium lekarza. 

Jednak zakres leczenia z kartą EKUZ jest dosyć ograniczony. Jej posiadacze mogą skorzystać z niezbędnego i nieplanowanego leczenia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej państwa. 

Kiedy EKUZ nie działa?

Warto wiedzieć, że w przypadku kosztów akcji ratunkowych np. podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka EKUZ może ich nie pokrywać. Przed wyjazdem trzeba sprawdzić, jak wyglądają krajowe zasady działania pomocy w takich przypadkach. Karta nie pokrywa kosztów planowanych zabiegów za granicą, dodatkowych zabiegów, które nie są konieczne oraz ewentualnego transportu medycznego (chyba że koszty leczenia będą wyższe niż sprowadzenie pacjenta) do kraju lub transportu zwłok. Dodatkowo przed skorzystaniem z ewentualnej nagłej pomocy trzeba sprawdzić, czy wybrana placówka medyczna ma podpisaną umowę, która uprawnia do świadczenia pomocy w ramach karty EKUZ. 

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Karta wydawana jest bezpłatnie, a wniosek można złożyć osobiście w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, online poprzez Internetowe Konto Pacjenta lub ePUAP, a także pocztą tradycyjną na adres dowolnego oddziału NFZ. Jeżeli zdecydujemy się udać osobiście, aby złożyć wniosek, wówczas kartę otrzymamy od razu, bez konieczności oczekiwania kilku dni. Warto jednak pamiętać, że w sezonie wakacyjnym czas obsługi może się wydłużyć i nie otrzymamy karty od ręki. W przypadku składania wniosku online karta zostanie do nas wysłana pocztą, dlatego nie warto pozostawiać tej kwestii na ostatnią chwilę. W przypadku gdy jesteśmy zatrudnieni, prowadzimy działalność lub otrzymujemy zasiłek, bądź świadczenie przedemerytalne nasza karta będzie ważna 3 lata. 

Jak postępować w razie ewentualnego wypadku na wakacjach? 

Kiedy zostaniemy poszkodowani na wakacjach i konieczne będzie skorzystanie z nagłej pomocy medycznej wówczas w pierwszej kolejności powinniśmy zweryfikować, czy w okolicy znajdują się placówki medyczne, które obsługują pacjentów w ramach EKUZ. Jeżeli tak, to udając się po pomoc należy zabrać dokument tożsamości oraz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Na miejscu lekarz może zweryfikować, czy pomoc będzie mogła podlegać zwrotowi z kasy chorych. Czasami może się zdarzyć tak, że konieczna będzie dodatkowa opłata – wszystko zależy, w jakim stopniu dane usługi medyczne są refundowane w konkretnym kraju. 

Czy karta EKUZ wystarczy, aby wakacje za granicą były bezpieczne?

Choć wyrobienie karty EKUZ nie jest obowiązkowe, to jest to podstawowe zabezpieczenie turystów w nagłych sytuacjach. Nic nas to nie kosztuje, a na dodatek wniosek możemy złożyć przez internet, więc na pewno warto zadbać o ten aspekt. Wielu podróżujących dodatkowo decyduje się na polisy turystyczne, aby uniknąć ewentualnych nieprzewidzianych kosztów w razie niespodziewanych wydarzeń. 


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także