pl
Strona główna > Poradniki > Co wpływa na kurs dolara?

Co wpływa na kurs dolara?

10 paź 2018

Dolar jako jedna z najsilniejszych walut na świecie jest oficjalną walutą nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także chociażby w takich krajach jak między innymi Portoryko, Panama, czy Ekwador. Dolar dzięki swojej sile na rynkach międzynarodowych stał się również jednym z popularniejszych środków płatniczych na świecie, a przedsiębiorcy chętnie rozliczają się za pomocą “zielonych”. Amerykańska waluta jest również niemniej popularna wśród turystów odwiedzających zarówno Stany Zjednoczone, jak i inne kraje Ameryki, Afryki czy Azji gdzie jest akceptowalnym środkiem płatniczym.

Chcąc dokonać transakcji, czy to zapłacić za wakacje, czy rozliczyć się z kontrahentem w obcej walucie musimy ją najpierw nabyć. Podczas zakupu chociażby dolara zawsze towarzyszy nam pytanie czy jest już ona wystarczająco tania, czy może jeszcze poczekać aż kurs spadnie. Co zatem wpływa na kurs amerykańskiej waluty?

Pomimo swojej siły dolar nie różni się zbytnio od innych walut. Czynniki wpływające na jego kurs nie różnią się praktycznie od czynników działających na inne waluty. Wśród nich znajdziemy między innymi:

  1. Decyzje Banku Centralnego – w przypadku Stanów Zjednoczonych będzie to oczywiście Rezerwa Federalna. Jedną z głównych decyzji, która leży w gestii tego organu, jest operowanie stopami procentowymi. W dużym skrócie można przyjąć, iż obniżenie stóp procentowych wiąże się z osłabieniem dolara, a z drugiej strony ich podnoszenie, tak jak ma to miejsce aktualnie, pozwala umocnić walutę. Dzieje się tak dlatego, że tani pieniądz wprawdzie sprzyja wzrostowi konsumpcji jednakże odstrasza on inwestorów.
  2. Dane makroekonomiczne – odczyty makroekonomiczne pokazują w jakiej kondycji znajduje się dana gospodarka. Ta z kolei odzwierciedlona jest w postaci kursu krajowej waluty. Ponadto to właśnie na ich podstawie banki centralne podejmują decyzje w sprawie prowadzonej polityki monetarnej. W Stanach Zjednoczonych do najważniejszych danych makroekonomicznych należą między innymi odczyty z rynku pracy, dane dotyczące dynamiki PKB, inflacji czy zamówień na dobra.
  3. Prowadzona polityka – tutaj możemy umieścić wszystkie wydarzenia zarówno krajowe, jak i te mające skalę międzynarodową. Inwestorzy, podejmując decyzje inwestycyjne zwracają uwagę chociażby na wewnętrzna stabilność w państwie czy na prowadzoną politykę zagraniczną. Ostatnimi czasy mieliśmy bardzo dobry przykład jak decyzje polityczne prezydenta Donalda Trumpa wpłynęły na notowania dolara. Jednym Tweetem potrafił osłabić amerykańską walutę, a drugim dodać jej siły. Również ostatnie tygodnie z wojną handlową pokazały, że inwestorzy nie są obojętni na takie zagrania.

Na notowania wszystkich walut, w tym również dolara wpływa znaczna liczba czynników. Są to zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Ciężko zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to już jest ten odpowiedni moment na kupno bądź sprzedaż danej waluty. Należy zatem bacznie przyglądać się komunikatom wysyłanym w świat, trzymać rękę na pulsie i starać się reagować na bieżące wydarzenia.

Money


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także