pl
Strona główna > Poradniki > Walutomat, czyli sposób na tanią wymianę

Walutomat, czyli sposób na tanią wymianę

06 mar 2015

Klienci banków i stacjonarnych kantorów mogą zauważyć sporą różnicę pomiędzy ustalonym kursem kupna i sprzedaży każdej waluty (tzw. spread). Znacznie niższe spready stosują kantory internetowe. Niezależnie od swojego poziomu spread zapewnia zyski dla instytucji, która kupuje walutę, a następnie sprzedaje ją po wyższym kursie. Serwis Walutomat działa w inny sposób. Jego zadaniem jest pośredniczenie w transakcjach wykonywanych przez użytkowników. Osoby korzystające z Walutomatu samodzielnie ustalają i akceptują kursy wymiany. W takich warunkach tradycyjnie definiowany spread nie istnieje. Specyfika naszego serwisu sprawia również, że różnice pomiędzy kursem kupna i sprzedaży są niewielkie.

Bankowe spready mogą przekraczać nawet 10%

Na wysokie różnice pomiędzy kursem kupna i sprzedaży często skarżą się osoby kupujące walutę od banków. Takie instytucje w ramach detalicznych transakcji ustalają bardzo niekorzystne kursy popularnych walut (euro, dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego i funta brytyjskiego). Można się o tym przekonać, analizując informacje zamieszczone w poniższej tabeli. Po porównaniu kursów kupna i sprzedaży walut, które ustaliły trzy wiodące banki (Alior Bank, Getin Bank oraz Raiffeisen Polbank) okazuje się, że procentowy poziom spreadów może przekraczać nawet 10%. W takim przypadku bank po zakupie jednostki danej waluty (np. 1 euro) chce ją odsprzedać z zyskiem większym niż 10%. Dzięki zastosowaniu spreadów wynoszących 30-50 groszy niektóre banki rekompensują sobie niewielką liczbę przeprowadzanych wymian.

Niższe różnice pomiędzy kursem kupna i sprzedaży ustalają stacjonarne kantory (patrz poniższe zestawienie). Po uwzględnieniu średnich notowań, które są stosowane przez takie punkty wymiany walut, można stwierdzić, że procentowy spread wynosi od 1,33% do 1,88%.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na wymianie jednego euro, funta, franka lub dolara niektóre krajowe banki zarabiają więcej niż 10%. W przypadku kantorów stacjonarnych różnica pomiędzy kursem kupna i sprzedaży również jest dość wysoka (wynosi 1-2%).

W Walutomacie kursy kupna i sprzedaży są zbliżone

Zdecydowanie najniższym poziomem różnic kursowych cechuje się Walutomat. W przypadku wspomnianego serwisu kursy kupna i sprzedaży czterech najpopularniejszych walut różnią się o mniej niż trzy grosze (patrz poniższa tabela). W Walutomacie procentowa różnica między przykładowymi kursami po uwzględnieniu standardowej prowizji za wymianę (0,2%) nie przekracza 0,51%. Nawet w porównaniu ze spreadem kantorów stacjonarnych ta wartość wydaje się niewielka.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Procentowa różnica pomiędzy kursami kupna i sprzedaży, które proponują użytkownicy Walutomatu zwykle nie przekracza 0,5%. Podana wartość uwzględnia standardową prowizję za wymianę (0,2% wartości transakcji).  

Niewielkie różnice pomiędzy kursami kupna i sprzedaży na Walutomacie wynikają ze specyfiki tego serwisu. Jego użytkownikami są głównie osoby używające waluty do praktycznych celów (np. spłaty rat kredytowych). Dla takich internautów, którzy nie zajmują się zarabianiem na walutach, najważniejsza jest możliwość szybkiego przeprowadzenia transakcji. Użytkownicy Walutomatu doskonale zdają sobie sprawę, że ustalenie atrakcyjnych kursów jest sposobem na szybką wymianę.

Różnice pomiędzy kursem kupna i sprzedaży walut w bankach, kantorach stacjonarnych i serwisie Walutomat

Waluta: euro (EUR)

Instytucja oferująca wymianę walut/pośrednicząca w wymianie

Kurs kupna EUR

Kurs sprzedaży EUR

Spread w ujęciu kwotowym

Spread w ujęciu procentowym*

Walutomat

(uwzględniono prowizję za wymianę: 0,2%)

4,2145 zł (4,2061 zł po uwzględnieniu prowizji)

4,2170 zł (4,2254 zł po uwzględnieniu prowizji)

0,0194 zł

0,46%

Kantor stacjonarny (uwzględniono średni kurs ogólnopolski)

4,1812 zł

4,2396 zł

0,0584 zł

1,40%

Getin Bank

3,9035 zł

4,3190 zł

0,4155 zł

10,64%

Raiffeisen Polbank

4,0133 zł

4,4316 zł

0,4183 zł

10,42%

Waluta: dolar amerykański (USD)

Instytucja oferująca wymianę walut/pośrednicząca w wymianie

Kurs kupna USD

Kurs sprzedaży USD

Spread w ujęciu kwotowym

Spread w ujęciu procentowym*

Walutomat

(uwzględniono prowizję za wymianę: 0,2%)

3,1980 zł (3,1916 zł po uwzględnieniu prowizji)

3,2000 zł (3,2064 zł po uwzględnieniu prowizji)

0,0148 zł

0,46%

Kantor stacjonarny (uwzględniono średni kurs ogólnopolski)

3,1660 zł

3,2256 zł

0,0596 zł

1,88%

Getin Bank

3,0263 zł

3,3448 zł

0,3185 zł

10,52%

Raiffeisen Polbank

3,0534 zł

3,3586 zł

0,3052 zł

10,00%

Waluta: frank szwajcarski (CHF)

Instytucja oferująca wymianę walut/pośrednicząca w wymianie

Kurs kupna CHF

Kurs sprzedaży CHF

Spread w ujęciu kwotowym

Spread w ujęciu procentowym*

Walutomat

(uwzględniono prowizję za wymianę: 0,2%)

3,5050 zł (3,4980 zł po uwzględnieniu prowizji)

3,5086 zł (3,5156 zł po uwzględnieniu prowizji)

0,0176 zł

0,50%

Kantor stacjonarny (uwzględniono średni kurs ogólnopolski)

3,4645 zł

3,5232 zł

0,0587 zł

1,69%

Getin Bank

3,4436 zł

3,6837 zł

0,2401 zł

6,97%

Raiffeisen Polbank

3,3366 zł

3,6884 zł

0,3518 zł

10,54%

Waluta: funt brytyjski (GBP)

Instytucja oferująca wymianę walut/pośrednicząca w wymianie

Kurs kupna GBP

Kurs sprzedaży GBP

Spread w ujęciu kwotowym

Spread w ujęciu procentowym*

Walutomat

(uwzględniono prowizję za wymianę: 0,2%)

5,3007 zł (5,2901 zł po uwzględnieniu prowizji)

5,3064 zł (5,3170 zł po uwzględnieniu prowizji)

0,0269 zł

0,51%

Kantor stacjonarny (uwzględniono średni kurs ogólnopolski)

5,2596 zł

5,3294 zł

0,0698 zł

1,33%

Alior Bank

5,0722 zł

5,5581 zł

0,4859 zł

9,58%

Raiffeisen Polbank

5,0628 zł

5,5689 zł

0,5061 zł

10,00%

           

*- procentowa wartość spreadu została obliczona w relacji do kursu kupna (dane z 28 sierpnia 2014 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron kantorów, banków i serwisu Walutomat

Zobacz także: Zakładanie kont walutowych w bankach 


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także