pl
Strona główna > Poradnik > W jaki sposób konflikt na Wschodzie może wpłynąć na kredytobiorców?

W jaki sposób konflikt na Wschodzie może wpłynąć na kredytobiorców?

07 mar 2022

Konflikt za naszą wschodnią granicą powoduje panikę na rynkach finansowych. Jaki będzie miało to wpływ na kredytobiorców? Najprawdopodobniej dotknie to wszystkich kredytobiorców zarówno złotówkowych jak i walutowych. Wszyscy powinni się przygotować na wyższe raty.

kredyty walutomat

W pierwszej kolejności podwyżki dotkną kredytobiorców walutowych. Zarówno kurs euro jak i franka idzie w górę, tak więc raty naszych kredytów będą wyższe. Zauważyli już to kredytobiorcy, którzy po czwartku, 24 lutego 2022 musieli kupić walutę na spłatę raty.  Co będzie dalej ?

1 marca Narodowy Bank Polski wydał komunikat mający na celu obronę złotego: „W dniu dzisiejszym NBP dokonał sprzedaży pewnej ilości walut obcych za złote”. Jednak efekt takiego ruchu był bardzo krótkotrwały. Dzień później Narodowy Bank Polski także zakomunikował: „W dniu dzisiejszym NBP dokonał sprzedaży pewnej ilości walut obcych za złote”, czyli taki sam przekaz jak dnia poprzedniego. Efekt również taki sam, na parę godzin. 

Zmienne notowania walut w kryzysie

Niestety wojna na Wschodzie powoduje ucieczkę kapitału do bezpiecznych przystani, czyli wyprzedawania ryzykownych aktywów, jakim jest teraz np. polski złoty. Jaka jest przyszłość naszej waluty? Wszystko zależy od sytuacji na Wschodzie i ewentualnych dalszych interwencji na rynku walutowym. 

Choć kursy walut nie wpływają na kredyty złotowe, to jednak kredytobiorcy posiadający zadłużenie w rodzimej walucie również odczują skutki działań wojennych. Ostatnio mieliśmy już serię podwyżek stóp procentowych i aktualnie wyglądają one tak:  

stopy procentowe
źródło: strona NBP

Teraz możemy spodziewać się dalszych podwyżek. Rada Polityki Pieniężnej, która będzie chciała zarówno walczyć z inflacją, jak i umocnić złotego będzie w tym celu podnosić stopy procentowe. Najbliższe posiedzenie RPP już 8 marca i wtedy okaże się, czy i o ile wzrosną raty.

Musimy pamiętać, że podwyżki stóp procentowych dotyczą wszystkich kredytobiorców posiadających kredyt o zmiennej stopie procentowej. Czyli nie tylko kredyty hipoteczne, ale również oprocentowanie na kartach kredytowych, limitach obrotowych wraz ze wzrostem stóp procentowych rośnie.

A co z osobami, które dopiero przymierzają się do wzięcia kredytu?

Możemy się spodziewać, że zdolność kredytowa będzie coraz niższa. Nasza zdolność kredytową to nasze zarobki pomniejszone o zobowiązania np. inne kredyty, które wzrosną, ale także koszty utrzymania, które również rosną w czasach inflacji. 


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także