pl
Strona główna > Poradnik > Konto walutowe można założyć za darmo

Konto walutowe można założyć za darmo

06 mar 2015

Dane Narodowego Banku Polskiego wskazują, że około 70% dorosłych Polaków posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (tzw. ROR). Zdecydowana większość takich kont jest prowadzona w złotym. Wpłata obcej waluty na konto złotówkowe skutkuje automatyczną wymianą po niekorzystnym kursie banku (tzw. przewalutowaniem). Z myślą o klientach Walutomat.pl przygotowaliśmy aktualne zestawienie kont walutowych

Konto walutowe, czyli odpowiednik zwykłego rachunku

Większość wiodących banków oferuje rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, które są prowadzone w walucie innej niż złoty. Pod względem zasad działania takie konta nie różnią się od swoich bardziej popularnych odpowiedników. Ich posiadacz może gromadzić kwotę denominowaną w obcej walucie (np. euro lub dolarze amerykańskim) i dokonywać bieżących rozliczeń. Osoba korzystająca z konta walutowego powinna pamiętać o tym, że waluty rozliczeniowej takiego konta nie można zmieniać. Dlatego przykładowy przelew o wartości 1000 euro, który trafił na konto prowadzone w dolarach amerykańskich zostanie automatycznie przewalutowany na dolary po kursie banku.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Konto walutowe musi być prowadzone tylko w jednej walucie. Zwykle jest to dolar amerykański (USD), euro (EUR), frank szwajcarski (CHF) lub funt brytyjski (GBP).  

Posiadacze rachunków rozliczanych w euro lub dolarze amerykańskim mogą otrzymać kartę debetową. Służy ona do bieżących rozliczeń i pozwala na wypłatę gotówki z bankomatów. Zalety walutowej karty mogą docenić klienci banków, którzy często przebywają poza granicami kraju lub płacą za zagraniczne zakupy. Dla pozostałych osób taka „debetówka” będzie tylko źródłem dodatkowych kosztów.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Walutowe konto oszczędnościowo-rozliczeniowe ma podobne funkcje jak rachunek prowadzony w złotym. Walutowe konto również może być połączone z walutową kartą debetową.

Prowadzenie konta w walucie może być darmowe

Zgodnie z zapisami ustawy antyspreadowej osoby posiadające walutowy kredyt hipoteczny mają prawo do bezpłatnego konta walutowego. Pozostali klienci banków muszą poszukać rachunku, który jest rozliczany w walucie obcej i nie generuje comiesięcznych kosztów. Informacje na temat takich kont można znaleźć w poniższej tabeli. Trafiły do niej tylko bezpłatne konta, które pozwalają na realizację przelewów walutowych w systemie bankowości internetowej. Wbrew pozorom nie wszystkie krajowe banki oferują takie udogodnienie.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na mocy ustawy antyspreadowej osoby posiadające kredyt w CHF, EUR, USD lub GBP mają prawo do bezpłatnego konta walutowego.

Po przeanalizowaniu poniższego zestawienia okazuje się, że znalezienie bezpłatnego konta walutowego nie jest trudne. Dziewięć krajowych banków oferuje ROR-y rozliczane w walutach obcych, które nie obciążają swojego posiadacza miesięczną opłatą za użytkowanie. Niestety tylko trzy analizowane rachunki pozwalają na bezpłatne przesłanie środków do innego banku. Takie konta proponuje Alior Bank, Meritum Bank (Rachunek e-Kantor w CHF) oraz T-Mobile Usługi Bankowe. W przypadku pozostałych kont koszt walutowego przelewu zewnętrznego waha się od 0,50 zł do 200 zł. Tak duże zróżnicowanie stawek wynika z faktu, że niektóre banki traktują wszystkie przelewy walutowe jako operacje zagraniczne. W rezultacie przesłanie waluty między krajowym nadawcą i odbiorcą może być bardzo kosztowne.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Niektóre banki traktują wszystkie przelewy walutowe, jak operacje zagraniczne. To skutkuje naliczeniem wysokich opłat.

Warto nadmienić, że ewentualne koszty przelewu walutowego nie będą problemem, jeżeli odbiorca posiada rachunek w tym samym banku co nadawca. Walutowe przelewy wewnętrzne są szybkie i zupełnie bezpłatne. Właśnie dlatego Walutomat.pl posiada osobne konta w kilku krajowych bankach. Takie rozwiązanie jest bardziej kosztowne dla kantoru, ale chroni klienta przed ewentualnymi kosztami przelewów zewnętrznych i pozytywnie wpływa na szybkość wymiany walut.

 

Prezentacja walutowych kont oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR-ów), których prowadzenie jest bezpłatne*

Nazwa banku

 

Nazwa konta

 

Waluty, w których można otworzyć konto

Miesięczna opłata za prowadzenie konta

Jednorazowa opłata za krajowy przelew walutowy do innego banku**

Alior Bank

 

Konto walutowe

 

 

 

EUR, USD, GBP lub CHF

0 zł

0 zł

Bank BPS

 

Rachunek walutowy

 

EUR, USD, GBP lub CHF

0,25% kwoty przelewu, od 5 zł (pierwszy przelew w miesiącu – 0 zł)

ING Bank Śląski

 

Rachunek walutowy

 

EUR lub USD

przelew w euro (SEPA) – 5 zł

pozostałe przelewy – 40 zł

mBank

 

eMAX walutowy

 

EUR, CHF, USD lub GBP

przelew w euro (SEPA) – 5 zł

pozostałe przelewy – 0,25% kwoty, od 20 zł do 200 zł

Meritum Bank

 

Rachunek

e-Kantor

 

EUR, CHF, USD lub GBP

Przelew w CHF: 0 zł

Przelew w EUR: 5 zł

Przelew w GBP i USD: 25 zł

Millennium Bank

 

Konto Walutowe

 

EUR, CHF, USD lub GBP

0 zł (jeżeli konto zostało założone przez Millenet – w przeciwnym razie 1GBP/1EUR/2 CHF/2 USD)

0,50 zł

Nordea

 

Nordea Waluta

 

EUR, USD, GBP, CHF, SEK, DKK lub NOK

0 zł

0,25% kwoty przelewu, od 20 zł 200 zł

Raiffeisen Polbank

 

Konto walutowe

 

EUR, CHF, USD lub GBP

35 zł (0 zł za pierwszy przelew w CHF w miesiącu)

T-Mobile Usługi Bankowe

 

Konto walutowe

 

EUR, CHF, USD lub GBP

0 zł

*- tabela według danych z 19 sierpnia 2014 r.

**- uwzględniono opłatę za przelew standardowy (w systemie ELIXIR) wykonywany poprzez system bankowości internetowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych banków

Zobacz także:  Zakładanie kont walutowych w bankach 


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także