pl
Strona główna > Poradnik > Dlaczego Duńczycy lubią płacić podatki?

Dlaczego Duńczycy lubią płacić podatki?

16 mar 2022

Dania postrzegana jest jako kraj pozwalający na spokojne, dostatnie życie. Obrazu tego nie zaburzają nawet jedne z najwyższych podatków w Europie. Mieszkańców pocieszają bardzo wysokie zarobki, dzięki którym dobrze żyje się nawet osobom z pensją poniżej średniej krajowej wynoszącej ok. 19 tys. DKK. Fascynujące jest to, że Duńczycy lubią każdego roku rozliczać się z fiskusem, a przynajmniej nie uznają tego za nieprzyjemne doświadczenie. Jak to możliwe?

System podatkowy w Danii. Korona duńska masowo przekazywana państwu

Osoby rozliczające się w Danii muszą przekazywać państwu znaczną część swoich zarobków. Kurs korony duńskiej jest jednak stabilny dzięki odpowiedzialnemu rozwojowi państwa oraz przeznaczaniu publicznych środków na liczne profity. Rozwinięty jest np. system zasiłkowy, wsparcie edukacyjne czy rozwój infrastruktury.

W Danii nie ma kwoty zwalniającej całkowicie od odprowadzania podatków. Nawet osoby, które nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku dochodowego (46700 DKK w 2021 roku), muszą ponieść opłatę na rzecz funduszu zatrudnienia (8%). Są tam trzy „progi podatkowe”:

  •         poniżej 50217 DKK rocznie (ok. 31,2 tys. zł) – podatek 8%;
  •         od 50217 DKK do 558043 DKK (ok. 347,7 tys. zł) – 39,2% podatku;
  •         powyżej  558043 DKK – 56,5%.

Duńskie rozwiązanie jest jednym z najdroższych w Europie, a do powyższych wyliczeń dodać można jeszcze inne opłaty, takie jak np. dobrowolny podatek kościelny. Ostateczna kwota podatków do zapłacenia może być różna w zależności od miejsca zamieszkania, ponieważ stawki podatków municypalnych są ustalane przez samorządy samodzielnie.

Dlaczego Duńczycy lubią płacić podatki? Inny, urzędowy świat

Biorąc pod uwagę kurs korony duńskiej, wysokość zarobków oraz podatki, może się wydawać, że duński fiskus pobiera ogromne kwoty. Dlaczego więc Duńczycy chętnie oddają swoje korony duńskie państwu? Wszystko przez doskonałą pracę urzędów, które są nastawione na pomoc podatnikowi.

Duński PIT złożyć można do 1 maja, tamtejszy fiskus jednak rozumie, że podatnicy mogą znajdować się akurat w niesprzyjającej sytuacji finansowej. SKAT (duński urząd skarbowy) pozwala więc na rozliczanie 3 lat do tyłu, a nawet ubieganie się o spłatę zobowiązania w ratach. Sam system natomiast opiera się na poszukiwaniu różnych ulg i odliczeń, które zmniejszą kwotę zobowiązania. SKAT sam wszystko wypełnia, posiłkując się dokumentami przekazywanymi przez pracodawców. Pracownik za to otrzymuje wgląd we wszystkie szczegóły, a nawet dzienną datę, kiedy dostanie ewentualny zwrotu podatku. Wszelkie poprawki można wypełniać przez Internet, uwzględniając np. odpowiednie odliczenia. Możliwe jest też spotkanie z urzędnikiem, który za darmo ustali, do których ulg kwalifikuje się podatnik.

Cena korony duńskiej, zarobki i stopa życiowa sprawiają, że Dania jest jednym z najlepszych krajów do życia w Europie. Wysokie podatki mogą niepokoić, przekładają się jednak na wiele zalet odczuwalnych w codziennym funkcjonowaniu w tym kraju. Pomocny jest też sam fiskus, charakteryzujący się wyrozumiałym i ugodowym podejściem, udostępniający liczne ulgi i odliczenia. Biorąc to pod uwagę, trudno się dziwić, że tak wiele osób chciałoby na co dzień zarabiać i wydawać w DKK.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także