pl

Złoty zyskuje

10 sty 2019 Autor: Mateusz Wielewicki

Dobre dni naszej waluty

    Złotówka wykorzystuje sprzyjający klimat na rynkach, kiedy to inwestorzy są bardziej skłonni inwestować w waluty rynków wschodzących. Frank szwajcarski potaniał do 3,81 zł. Cena wspólnej waluty po raz kolejny znajduje się poniżej poziomu 4,30 zł. Za dolara amerykańskiego zapłacimy 3,72 zł. Z kolei funt brytyjski wyceniany jest na 4,74 zł.

Słabsze chwile dolara

    Amerykańska waluta w ostatnich dniach przeżywa minimalny kryzys. Wczorajsze posiedzenie FOMC również nie dało pozytywnego sygnału inwestorom. Członkowie Rezerwy dostrzegają możliwość pozostawienia stóp procentowych w USA na niezmienionym poziomie w przyszłym roku, oczywiście decyzje te podejmowane będą w oparciu o dane najnowsze dane makroekonomiczne. Dodatkowo dolarowi ciążą przedłużające się negocjacje na linii Chiny – USA, a ponadto Donald Trump opuścił posiedzenie dotyczące tzw. government shutdown. Inwestorzy z pewnością niecierpliwie czekają na dzisiejszą konferencję Powella. Być może jeszcze bardziej rozjaśni on sytuację dotyczącą przyszłej polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych.

Protokół EBC

Poza konferencją prezesa FED, jednym z głównych wydarzeń dzisiejszego dnia będzie publikacja protokołu z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Inwestorzy próbują doszukać się w nim kolejnych wskazówek co do dalszej działalności EBC.

    W godzinach popołudniowych należy zatem uważnie przyglądać się notowaniom par powiązanych z euro oraz dolarem amerykańskim.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

USD nie odpuszcza, ale PLN się broni
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

SNB obniża, CHF traci
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

USD odpuszcza, PLN kontratakuje
Adam Fuchs