pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Złoty wsparty polityką monetarną

Złoty wsparty polityką monetarną

05 sty 2022 Autor: Krzysztof Pawlak

Kolejna podwyżka stóp procentowych w Polsce. Konferencja prasowa prezesa RPP w centrum uwagi. W kalendarium dzisiaj także minutki z ostatniego posiedzenia Fed, które mogą dać nowe światło na plany amerykańskich decydentów odnośnie polityki monetarnej. EUR/USD przed wyklarowaniem większego trendu?

Kolejny krok w walce z inflacją 

Niespodzianki i tym razem nie było, RPP zdecydowała się po raz kolejny podnieść koszt pieniądza w Polsce. Główna stopa procentowa wzrosła tak jak miesiąc wcześniej o 50 pkt bazowych i wynosi teraz 2,25%. Przesunięcie terminu posiedzenia o prawie 2 tygodnie dało pożywkę dla spekulacji odnośnie do tego, że Rada może w bardziej zdecydowany sposób zareagować na wysokie poziomy inflacji. Tak się jednak nie stało, a zobaczyliśmy podwyżkę stóp, którą obstawiali analitycy. Tym samym nasi decydenci nie czekali na prezentację danych inflacyjnych za grudzień, która może być znów wyższa niż miesiąc wcześniej i podjęli decyzję. 

Nie ma wyboru

Nie dziwi fakt kontynuacji polityki zacieśniania monetarnego, szczególnie po niedawnych danych makro, które jasno wskazują, że nasza gospodarka pędzi w tempie około 5%. Zarówno sprzedaż detaliczna, jak i produkcja przemysłowa, czy tempo wzrostu wynagrodzeń dawały nawet sygnały, że polska gospodarka może ulec przegrzaniu, więc taki ruch na stopach jest jak najbardziej zasadny. Również inflacja na poziomie przekraczającym zapewne 8% w grudniu nie daje wyboru i koszt pieniądza trzeba podnieść. Dla złotego to oczywiście dobra informacja i powinien w krótkim terminie zyskiwać na wartości. Dzisiaj obserwujemy nieznaczny ruch w górę choćby na EUR/PLN, ale pamiętajmy, że krajowa waluta zyskiwała już od prawie 3 tygodni, więc drobna korekta jest czymś normalnym. W dłuższej perspektywie fakty są takie, że RPP jest w cyklu podwyżek stóp i zapewne wczorajsza decyzja nie będzie ostatnią, a koszt pieniądza dotrze do poziomu 3% i ten fundament będzie wpływał pozytywnie na krajową walutę. 

Glapiński wyjaśni decyzję Rady

Dzisiaj oczy inwestorów będą zwrócone na konferencję prasową przewodniczącego RPP, który będzie się starał wytłumaczyć wczorajszą decyzję Rady. Glapiński jak ognia unika stwierdzenia, że jesteśmy w cyklu podwyżek stóp procentowych, stwierdzając, że zarówno on, jak i członkowie naszego gremium reagują na wysoką inflację. Zwał jak zwał, fakty są takie, że to już 4 podwyżka stóp i będą kolejne. Inflacja absolutnie nie ma znamion stabilizacji, za rok 2021 średnio wyniesie ona blisko 7,5%, a cały 2022 również będzie pod znakiem wysokich cen i żadne tarcze antyinflacyjne tego nie zmienią. Dlaczego? Dadzą one ulgę gospodarstwom domowym, które będą mieć więcej środków i w efekcie przeznaczą je na konsumpcję, a to napędzać będzie dalej ceny. Początek konferencji o godzinie 15 i bez wątpienia możemy wtedy obserwować wyższą zmienność na złotym. 

Ciekawy temat

Dzisiaj o 20 poznamy zapiski z ostatniego posiedzenia Fed. Mogą one okazać się niezwykle ciekawe, a inwestorzy będą doszukiwać się wskazówek, kiedy nastąpi pierwsza podwyżka stóp w USA. Ważnym wątkiem może się też okazać temat redukcji bilansu Fed, który coraz częściej krąży na rynkach. Część członków chciałaby zmniejszać aktywa banku, co w efekcie miałoby redukować płynność na rynkach. Miałoby to się odbywać jeszcze przed podwyżką stóp procentowych.  Może to być decydujący element w scenariuszu wyklarowania nowego trendu na EUR/USD, który dłuższy czas już przebywa w konsolidacji. Dokładając do tego dane z rynku pracy w piątek, faktycznie wybicie z tego wąskiego kanału wahań może być dość spore. Pozostaje pytanie, w którą stronę, ale tutaj wiele będzie zależeć właśnie od wspomnianych minutek Fed i jakości danych już za 2 dni. 


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Higher for longer?
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Dolar słabnie, nawet do jena!
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Inflacja na tapet cz.2
Dawid Górny