Złoty stracił na wartości

29 wrz 2015 Autor: Marcin Rogalski

Rodzima waluta rozpoczęła tydzień od deprecjacji. Globalnie daje się odczuć awersję do ryzyka, która w dużym stopniu przekłada się na zachowanie polskiego złotego. Powodem przeceny są obawy o kondycję chińskiej gospodarki, wczorajsza fala wyprzedaży na giełdach w USA oraz niezdecydowanie Rezerwy Federalnej co do luzowania polityki monetarnej. Wczoraj na zakończenie sesji euro w stosunku do złotego osiągnęło poziom 4,24 zł, ostatni raz kurs taki widziany był na początku września.

Główna para walutowa (eurodolar) osiągnęła dzisiaj rano dzienne maksimum na poziomie 1,128 USD po czym obrała kierunek na południe. Jeszcze wczoraj w trakcie wypowiedzi członka Fed – Williama Dudleya obserwowaliśmy na eurodolarze poziomy z zakresu 1,115-1,117 USD, po czym nastąpiło wybicie powyżej 1,12 USD.

O ile w perspektywie najbliższych dni analiza techniczna wykresu EUR/USD nie wyklucza wzrostów do nawet 1,1350, to w dłuższym terminie perspektywa podwyżki stóp procentowych odbije swoje piętno i powinna przynieść spadki w kierunku 1,10 USD.

Kalendarium makroekonomiczne w dniu dzisiejszym zawiera istotne publikacje z amerykańskiej gospodarki. Oczy inwestorów skupione są na godzinę 16:00, kiedy to nastąpi publikacja indeksu zaufania konsumentów – Conference Board za wrzesień. Analitycy spodziewają się odczytu na poziomie 98 pkt, a więc niższego od poprzedniego miesiąca (101,5 pkt.).

Wcześniej, bo o 14:00, poznamy natomiast wstępny odczyt dla inflacji konsumenckiej w Niemczech. Prognozy zakładają odczyty miesięczne dla wskaźników CPI oraz HICP na poziomie -0,1%, w ujęciu rocznym odpowiednio 0,1% i 0,0%.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Widok z płaskowyżu

31 mar 2023

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Inflacja w dół!

30 mar 2023

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Czy gospodarka słabnie?

29 mar 2023

Dawid Górny