pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Złotówka łapie oddech

Złotówka łapie oddech

26 kwi 2016 Autor: Mateusz Wielewicki

    Dzień pod znakiem wystąpień członków banków centralnych. Seria danych ze Stanów Zjednoczonych. Spokojniej na złotówce.

    W godzinach przedpołudniowych poznaliśmy odczyt Wskaźnika Wyprzedzającego Koniunktury według BIEC dla Polski. Wypadł on o 1,1 pkt. lepiej od poprzedniej publikacji wynosząc 161,5 pkt. Do opublikowanych danych z Polski dołączył odczyt inflacji producenckiej w Szwecji. Wyniosła ona – 3,7% w skali roku, co jest wynikiem o 50 punktów bazowych lepszym od poprzedniej prezentacji.

    Wtorek upływa pod znakiem wystąpień publicznych członków Europejskiego Banku Centralnego oraz Banku Kanady. Członkowie EBC będą obecni podczas konferencji makroostrożnościowej we Frankfurcie. Z kolei prezes BoC zabierze głos podczas spotkania i konferencji w Nowym Jorku. Analitycy z pewnością będą przysłuchiwać się wszystkim przemówieniom. Nie wykluczona jest większa zmienność na rynkach podczas tych wystąpień.

    Godziny popołudniowe należeć będą do publikacji makroekonomicznych w USA. O godzinie 14:30 zostanie opublikowana miesięczna dynamika zamówień na dobra. Następnie poznamy indeksy cen domów. Dodatkowo zostanie ogłoszona wartość indeksu PMI dla usług oraz wartość indeksu zaufania konsumentów. 

    Dzisiejszy dzień to także chwila oddechu dla naszej rodzimej waluty. W ostatnich dniach byliśmy świadkami znacznej przeceny złotówki. Nasza waluta osłabiła się względem głównych walut o kilka groszy. Dzisiaj obserwujemy nieznaczną korektę tego ruchu. W stosunku do euro złotówka odrobiła 2 grosze. Cena zakupu euro wynosi obecnie 4,38 zł. Również dolar potaniał o 2 grosze i kosztuje 3,89 zł. Grosz poniżej 4,00 zł spadła cena franka szwajcarskiego, a cena funta waha się w okolicy wczorajszego zamknięcia na poziomie 5,66 zł.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Odreagowanie (nie tylko na PLN)
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Upadek PLN
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Próba opanowania emocji, ale strach pozostaje
Krzysztof Pawlak