“Złotówka” ciągle atrakcyjna dla inwestorów

28 kw. 2015 Autor: Krzysztof Pawlak

Wczorajszy dzień był bardzo udany dla walut rynków wschodzących. Złoty odrobił straty do euro z piątku, i ponownie na parze EUR/PLN obserwowaliśmy spadek poniżej psychologicznego poziomu 4,00. Także na parze USD/PLN testowaliśmy poziomy najniższe od 2 miesięcy.

Umocnienie złotego to przede wszystkim konsekwencja napływu kapitału zagranicznego, związanego z ogłoszonym w styczniu programem QE. Od początku “drukowania” pieniędzy przez EBC można było oczekiwać, że inwestorzy zwrócą się w kierunku polskich aktywów, co przełoży się na wsparcie dla polskiej waluty, ale także na wzrost wartości akcji na GPW oraz rentowność polskiego długu.

Pozytywny wydźwięk miały też doniesienia z Grecji. Po zmianach w greckim zespole negocjującym szanse na kompromis znacząco wzrosły. Pozwoliło to chociaż na chwilę zapomnieć o wyjściu Grecji ze strefy euro, i ograniczyć niepewność. Nastroje na rynkach globalnych się poprawiły, obserwowaliśmy wzrost na parze EUR/USD powyżej 1,09 po raz pierwszy od miesiąca.

Dzisiaj najbardziej istotnym wydarzeniem była publikacja wstępnego PKB za pierwszy kwartał z Wielkiej Brytanii. Dane okazały się nieznacznie gorsze od prognoz (co nie było zaskoczeniem po słabych wcześniejszych odczytach sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej) i wyniosły 0,3%k/k i 2,4% r/r. Funt w najbliższych dniach powinien tracić na wartości co jest związane ze zbliżającymi się wyborami do parlamentu 7 maja. Jest spora niepewność co do wyniku wyborów, czy uda się utworzyć koalicję, a także przyszłości Wielkiej Brytanii w UE i ewentualnego rozpisania referendum w tej sprawie.

Dzisiaj poznamy jeszcze szereg danych z amerykańskiej gospodarki. O 15 indeks cen mieszkań, o 16 indeks zaufania konsumentów, a także indeks Fed z Richmond. Jednak te publikacje powinny zejść na drugi plan, ponieważ inwestorzy wyczekują ważniejszych wydarzeń jutrzejszych a mianowicie PKB i FOMC.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Bail-out wisi nad rynkiem

03 paź 2022

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Inflacyjny szczyt coraz wyżej

30 wrz 2022

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Powrót “oznak życia” na GBP

29 wrz 2022

Krzysztof Pawlak