pl

Źle, fatalnie

27 kwi 2023 Autor: Krzysztof Adamczak

Czwartkowa sesja to przede wszystkim dane ze Stanów Zjednoczonych. Trwa przeciąganie liny między OPEC a USA. Złoty odreagowuje ostatnie umocnienie, ale do zmiany trendu wciąż daleko.

Kalendarz makro

Dzisiaj nie brakuje odczytów makroekonomicznych, jednak wszystkie pozostałe są w cieniu tych ze Stanów. Pozytywnie zaskoczyła Szwecja ze swoim PKB, wciąż oscylując wokół zera z dynamiką wzrostu, jednak przynajmniej teraz znajduje się po dodatniej stronie. Polski wskaźnik koniunktury przeszedł absolutnie bez echa, a z Hiszpanii napłynęły słodko-gorzkie dane. Z jednej strony sprzedaż detaliczna odbiła w górę, z drugiej to samo przytrafiło się stopie bezrobocia. Mamy jeszcze dość mieszane odczyty koniunktury ze strefy euro, które nie wpłynęły znacząco na rynki. Można było mieć nadzieję, że chociaż Turcja podgrzeje atmosferę, ale nic z tego – koszt pieniądza pozostał niezmieniony.

Amerykanie zawiedli

Tym bardziej cały rynek oczekiwał wieści ze Stanów, skąd mieliśmy poznać odczyty z tamtejszej gospodarki. I warto było czekać! Te przyniosły wiele niespodzianek i to takich, które rzucają nowe światło na sytuację na rynku. Przede wszystkim inflacja odbiła mocniej, niż zakładano, a wydawało się, że nie są to zbyt optymistyczne oczekiwania. Indeks PCE wzrósł do poziomu 4,9%, czyli był 20 p.b. wyżej niż zapowiadali analitycy i aż 50 p.b. ponad poprzedni odczyt. Do tego gorzej od oczekiwań zachowuje się amerykańska gospodarka, która diametralnie spowolniła i rozwija się zaledwie w tempie 1,1% rocznie. To blisko dwukrotnie słabszy wynik od oczekiwań. Jedynym plusem dzisiejszego dnia pozostaje konsumpcja prywatna, która rośnie szybciej, niż się spodziewano, ale raczej umknie to uwadze obserwatorów. Te dane z wszech miar są złe i wtrącają FED w pułapkę. Nie wiadomo jak Rezerwa na nie zareaguje, ale z jednej strony ma odradzającą się inflację, z drugiej recesję, która okazuje się być bliżej, niż sądzono. 

Ropa zaskakuje?

Dzisiejsze odczyty też rzucają nowe światło na ostatnie notowania ropy. Tu mamy do czynienia ze znaczącymi spadkami w ostatnich dniach. Dzieje się tak pomimo niedawnej decyzji kartelu OPEC o cięciu wydobycia. Początkowo ta wiadomość wywołała wstrząs na rynku, generując znaczący ruch w górę na kursie czarnego złota. Obecnie jednak znajdujemy się z powrotem poniżej pułapu z momentu ogłoszenia tej decyzji. Wydaje się, że duża w tym rola właśnie Amerykanów, którzy w ostatnim czasie uwalniają na rynek część swoich rezerw. Pytanie, kto na dłuższą metę wyjdzie z tego przeciągania liny zwycięsko. Już teraz się spekuluje, że OPEC jest gotowy na kolejne cięcia, a przecież rezerwy w Stanach są już mocno nadszarpnięte. Z całą pewnością tańsza ropa przyniosłaby ulgę w zmaganiach z inflacją, jednak życzeniowe myślenie na rynku rzadko się sprawdza.

Złoty w tym wszystkim pozostaje względnie stabilny. Co prawda, traci na szerokim rynku, jednak jest to raczej reakcja na ostatnie umocnienie polskiej waluty, niż poddanie się nowym czynnikom. Dolar wciąż kosztuje poniżej 4,17 zł, euro nie dało rady powrócić do 4,60 zł. Tanieje frank szwajcarski, jednak on sobie absolutnie dziś nie radzi na szerokim rynku. Delikatne podbicie za to obserwujemy na funcie, który dochodzi do 5,18 zł. 


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Złoty kapituluje?
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Wciśnięta pauza
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Szlachetne gwiazdy
Krzysztof Adamczak