pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Zaskakujące decyzje ws. kosztu pieniądza

Zaskakujące decyzje ws. kosztu pieniądza

23 lis 2023 Autor: Dawid Górny

Mimo braku Amerykanów na rynku (Święto Dziękczynienia) dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny nie świeci pustkami. Do południa poznaliśmy odczyty wskaźników PMI dla usług i przemysłu z eurozony. Zapadły także dwie decyzje w sprawie kosztu pieniądza (Szwecja i Turcja). Każda z nich różniła się od rynkowego konsensusu. 

Szwedzi nie podnoszą stóp procentowych

W czwartek Riskbank opublikował decyzję w sprawie kosztu pieniądza. Prognozy zakładały ruch w górę o 25 punktów bazowych. Tak się jednak nie stało. Szwedzcy decydenci pozostawili stopy procentowe na niezmienionym poziomie, który wynosi 4%. Jest to jednocześnie pierwszy od kwietnia przystanek w podnoszeniu koszt pieniądza. Na publikację odmienną od rynkowych prognoz zareagowała skandynawska waluta, która osłabiła się do euro, amerykańskiego dolara i złotego. Kurs SEK/PLN o godzinie 14:30 wynosi 0,381 PLN.

Turcy walczą o umocnienie

Kolejną decyzją w sprawie kosztu pieniądza była ta z Turcji. Przypomnę, że kraj półksiężyca zmaga się z galopującą inflacją – ostatni odczyt wskazał wartość 61% w ujęciu rocznym. Nad Bosforem, podobnie jak w Szwecji, doszło do zaskoczenia, gdyż Bank Centralny Republiki Tureckiej podniósł stopy procentowe mocniej niż oczekiwały tego rynki (z 35% do 40%). Ruch jest dwa razy wyższy od spodziewanego (prognoza 37,5%).

Od czerwca, kiedy to Prezydent Turcji mianował Hafize Gaye Erkan nowym prezesem banku centralnego, zauważamy diametralną zmianę prowadzenia polityki monetarnej w opisywanym kraju. Jeszcze do połowy 2023 roku w Turcji pod naciskiem obecnego prezydenta panowało przekonanie mówiące, że obniżki stóp procentowych nie wpływają na wzrost inflacji. Dziś jesteśmy po szóstej z rzędu podwyżce kosztu pieniądza, która w dodatku była wyższa od rynkowego konsensusu. Decyzja umocniła lirę, która w dalszym ciągu dnia walczy o utrzymanie zysków.

PMI ze strefy euro

W czwartek oprócz decyzji związanych z wysokością stóp procentowych poznaliśmy odczyty PMI dla usług i przemysłu z eurozony. Jest to wskaźnik wyprzedzający koniunktury, przyjmujący wartości od 0 do 100 punktów. Poziomem neutralnym jest 50 pkt. Publikacje poniżej sugerują dekoniunkturę danej gałęzi gospodarki i odwrotnie. Dzisiejsze odczyty dla strefy euro były wyższe nawet od wzrostowych prognoz. PMI dla usług to 48,2 pkt. (konsensus 47,8 pkt.), dla przemysłu 48,2 pkt (konsensus 48 pkt.). Zatem w obydwóch przypadkach wciąż znajdujemy się na poziomach sugerujących recesje. Lepsze od prognoz okazały się także odczyty z Niemiec, czyli największej gospodarki Wspólnoty. Mimo lepszych danych i braku Amerykanów na rynku, w czwartek do południa euro nie potrafiło umocnić się do dolara. Kurs głównej pary walutowej świata o godzinie 14:00 zszedł do okrągłego poziomu 1,09 USD.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Niebieski ekran śmierci
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

EBC czeka na wrzesień
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Huk tłuczonej giełdy
Krzysztof Adamczak