pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Zapowiada się spokojnie

Zapowiada się spokojnie

20 lip 2015 Autor: Marcin Rogalski

Ten weekend w odniesieniu do poprzednich można nazwać bardzo spokojnym, głównie za sprawą braku nadmiernych emocji związanych z greckimi problemami, które na chwilę obecną wydają się rozwiązane, ale trzeba być świadomym, że to są tylko pozory, a sytuacja nadal pozostaje daleka od ideału.

Poniedziałek na rynku przebiega stosunkowo spokojnie, głównie za sprawą praktycznie pustego kalendarium makroekonomicznego. Eurodolar od rana porusza się bardzo zachowawczo na poziomie 1,08. Zakres zmienności jest niewielki, co przekłada się na spokojne zachowanie par walutowych powiązanych z polskim złotym.

Ateny otrzymają dzisiaj pożyczkę 7 mld euro, z czego zdecydowaną większość od razu przeznaczą na uregulowanie zaległych zobowiązań. Problem niewypłacalności Grecji został zażegnany jedynie chwilowo i bardzo prawdopodobne, że ten temat wróci ponownie całkiem niedługo.

Dzisiaj po raz pierwszy po 3-tygodniowej przerwie otwarto greckie banki, nadal istnieje jednak kontrola przepływu kapitału, która w znaczącym stopniu utrudnia normalne funkcjonowanie greckiej gospodarki i wzbudza ogromny niepokój wśród obywateli.

Rozpoczynający się dzisiaj tydzień zapowiada się znacznie spokojniej niż miniony. Wszystko wskazuje na to, że polski złoty pozostanie pod naciskiem globalnych impulsów. Możliwe jest delikatne kilkugroszowe umocnienie względem głównych walut.

Kalendarz makro na dzisiaj nie przewiduje żadnych publikacji, na które warto byłoby zwrócić uwagę. Jutrzejszy dzień też nie zapowiada się dużo lepiej. O 10:00 poznamy stopę bezrobocia w Polsce za czerwiec. Analitycy przewidują odczyt na poziomie 10,4% (poprzednio: 10,8%).


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Dwa bieguny inflacji
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

EUR/USD znów zatrzymany przy 1,08 USD
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Wzrok skierowany dzisiaj za ocean
Krzysztof Pawlak